2007

De vrijheid niet vrezen.

De verantwoordelijkheid niet schuwen.

De solidariteit niet ontlopen.

Dat wens ik u in het nieuwe jaar.

Feller dan ooit.

Hugo Biets

VLD-partijbestuur keurt beleidsnota en bevoegdheidsverdeling goed

Onder voorzitterschap van Patrick Dewael heeft het Tongerse VLD-partijbestuur dinsdagavond 12 december zowel de beleidsnota voor de komende legislatuur als de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het schepencollege éénparig goedgekeurd.Die beleidsnota geeft de grote lijnen aan van het beleid dat we op de verschillende beleidsdomeinen willen voeren. Zodra de laatste hand gelegd zal zijn aan (het toilet van) de tekst, zal die nota massaal verspreid worden.

xxx

Wat de bevoegdheden betreft gaat het – wat de VLD aangaat – om volgende verdeling:

* Titelvoerend Burgemeester Patrick Dewael

* Waarnemend burgemeester Carmen Willems: voorzitter van het schepencollege, hoofd van de politie, voorzitter van de politieraad, veiligheid, openbare orde, politie, brandweer, burgerlijke stand, kerkfabrieken, pers, informatie, personeel, ombudsdienst, stadsontwikkeling, autonoom stadsbedrijf, verkeer, signalisatie, mobiliteit, parkeerbeleid (samen met de schepen van economie), industrieterreinen (samen met de schepen van economie), feestelijkheden 

* Marcel Engelborghs (schepen): openbare werken, gebouwen, organisatie technische dienst, waterregie, toegankelijkheid

* Christiane Thys (schepen): cultuur, toerisme, huisvesting, woonbeleid, leegstand en verkrotting, Vaderlandslievende verenigingen

* Hugo Biets (waarnemend schepen): milieu en natuur, onderwijs, bibliotheek, financiën, patrimoniumregie, erfgoed, archief, buitenschoolse kinderopvang (samen met de schepen van Jeugd), administratieve vereenvoudiging, landbouw.

xxx

De voornaamste bevoegdheden van de SP.A-collega's worden:

* Johnny Noirhomme (voorzitter OCMW en schepen): OCMW, welzijn, senioren, gehandicapten, gezin, gezondheid, preventie 

* Johnny Vrancken (schepen): ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie en middenstand, juridische zaken, kermissen en markten, parkeerbeleid (samen met de burgemeester), industrieterreinen (samen met de burgemeester), Europese steunprogramma's 

* Julien Boulet (schepen): werkgelegenheid, sociale economie en PWA, bevolking, kerkhoven, informatica, GIS, gelijke kansen, wijken en buurten

* Gerard Stassen (schepen): sport, jeugd, monumentenzorg, archeologie, buitenschoolse kinderopvang (samen met de schepen van onderwijs).    

Leefmilieu, Financiën, Onderwijs : bevoegdheden zijn toegewezen

Onder voorzitterschap van burgemeester Patrick Dewael zijn gisteren  – overigens slechts NA afronding van de inhoudelijke gesprekken over het te voeren beleid – door vertegenwoordigers van de twee grootste politieke partijen van onze stad (VLD en SP.A dus) de bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege verdeeld.

Behoudens nog eventuele (lichte) wijzigingen, word ik bevoegd voor Leefmilieu, Financiën, Onderwijs, Bibliotheek, Archief, Erfgoed en Buitenschoolse kinderopvang (dit laatste samen met de schepen van Jeugd).

 

Vlaanderen ?

Zaterdag 25 november – “Het Belang van Limburg” – bladzijde 1 : “Stedenbouw blokkeert in Vlaanderen bewust honderden bouwaanvragen”

Woensdag 29 november – “Het Belang van Limburg” – bladzijde 5 : “Kwaliteit van wetgeving bedroevend – SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) tikt Vlaamse regering op de vingers”

Donderdag 30 november – “De Morgen” – bladzijde 8 : “Minister Dewael organiseert straks onderwijs voor minderjarige vluchtelingen in gesloten centra. Onderwijs is een bevoegdheid van de deelstaten, maar Patrick Dewael is het beu te wachten op de regio’s”.

Stedenbouw, de kwaliteit van de eigen Vlaamse wetgeving en onderwijs zijn puur Vlaamse bevoegdheden… Of nog maar eens een bewijs dat – in tegenspraak met wat zovele Vlaamse POLITIEKERS onophoudelijk kakelen – meer Vlaamse autonomie niet automatisch een verbetering betekent voor de MENSEN in Limburg, Brabant en Vlaanderen.

Integendeel dus !

Elf November !…

Elf Novemberherdenking 2006 – Stadhuis Tongeren, zaterdag 11 november 2006 – Toespraak door Hugo Biets, schepen van Onderwijs en Cultuur

Dames en heren

Vandaag is het de verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag herdenken we iedereen die tijdens die Eerste Wereldoorlog maar ook in de loop van de Tweede Wereldoorlog voor de vrijheid heeft geleden en voor de vrijheid heeft gestreden : voor de persoonlijke vrijheid in ons land en voor de nationale vrijheid van ons land.

Sommigen vragen wel eens : heeft zo een herdenking, zovele jaren na de oorlog, nog wel nut ?
nAnderen twijfelen ronduit aan de zin daarvan.
nEn nog anderen, dames en heren, het moet worden gezegd, nog anderen wijzen dit allemaal en helemaal af, doen dit allemaal en helemaal af als ouderwets patriottistisch gedoe, als de laatste oprisping zo al niet als de ultieme stuiptrekking van een ten dode opgeschreven staat en van een tot verdwijnen gedoemd land.

nIk heb geen glazen bol. Ik ken de geheimen niet van de toekomst. Ik weet niet wat er met dit land, met ons land, te gebeuren staat, zeker niet nu er steeds vaker en steeds luider alweer een nieuwe staatshervorming wordt geëist.

Alweer een nieuwe staatshervorming dus : na die van 1970, na die van 1980, na die van 1988, na die van 1993, na die van 2001.

Ik weet niet wat die zesde hervorming van ons land zal inhouden en meebrengen. Maar ik weet wel dat de inkt ervan niet eens opgedroogd zal zijn, of sommigen zullen een zevende eisen, in afwachting van een achtste. Want nooit zal de honger, nooit de vraatzucht gestild zijn van diegenen die niet rusten zolang dit land, zolang ons land, niet helemaal ontrafeld zal zijn, zolang dit land, ons land, zal bestaan.

Ik vraag me wel eens af, wanneer het zover zal zijn, wat er dan gaat gebeuren met herdenkingen als deze, wat er dan zal gebeuren met de herinnering aan de soldaten die in de beide wereldoorlogen aan de goede kant stonden, wat met de herinnering aan de weerstanders die het extreemrechtse nationalisme toen daadwerkelijk hebben bestreden, wat met de oorlogsinvaliden, met de politieke gevangenen, met de weggevoerden naar de krijgsgevangenen- en naar de uitroeiingskampen, met de gefolterde en met de vermoorde landgenoten.

Ik vraag me wel eens af wat er zal gebeuren met de nagedachtenis van de in Vreren vermoorde franstalige Belgische soldaten, met de nagedachtenis van de in Lauw gesneuvelde Belgische soldaten uit o.a. het franstalige deel van Brabant en uit Henegouwen, met de nagedachtenis van de twee jonge Tongenaren, Victor Baeten (amper 18 jaar) en Gerard Houbrechts (nauwelijks 19 jaar), die als verzetslieden van de Belgische Nationale Beweging, een enkele dag voor de bevrijding van hun en onze stad, in Glons werden terechtgesteld.

Ik vraag me wel eens af of, en in welke mate, dan de geschiedenis van de oorlog en van de bezetting zal herschreven worden.

Dames en heren

Ik heb geen glazen bol. Ik ken de geheimen niet van de toekomst. Ik weet niet hoe het met ons land straks verder kan.

Maar ik weet wel dat niemand het recht heeft om het onrecht van de twee oorlogen goed te praten, dat niemand het recht heeft om de brutaliteit van de twee bezettingen af te zwakken, dat niemand het recht heeft om de angst van zovelen in dit land te negeren, de pijn van zovelen te loochenen, de wanhoop van zovelen te ontkennen en het offer van zovelen te vergeten.

Niemand heeft dat recht.
nEn niemand mag dat recht ooit krijgen.

In naam van al de onschuldigen.
nIn naam van allen die wij vandaag eren als onze oudstrijders en onze weerstanders, die toen wél aan de juiste kant wilden staan.
nIn naam van allen die vandaag, eens te meer, hier en op zovele andere plaatsen in ons land op het appèl zijn om hulde te brengen aan hun dode kameraden. In naam van al de onzen.

Ik dank u.
n
n

Bedankt !!!

Voor de vierde maal verkozen tot gemeenteraadslid van Tongeren (in 1988, 1994, 2000 en 2006) !

Opnieuw voorgedragen door de algemene vergadering van de VLD als schepen !

Hoogste aantal stemmen van alle kandidaten van alle partijen die wonen in één van onze 17 Tongerse dorpen !!!

En nu ook verkozen tot provincieraadslid !

VAN HARTE BEDANKT !!!

Minder belastingen? Geen woorden maar daden!

In de bestuursperiode van 1.1.2001 tot nu werden de belastingen slechts in ACHT van de 308 Vlaamse gemeenten VERLAAGD: Mechelen, TONGEREN, Zaventem, De Haan, Lochristi, Machelen, Kapelle-op-den-Bos en Zoersel.

In ZEVEN van die acht gemeenten zit de VLD in de meerderheid. En in VIJF van die acht gemeenten is de burgemeester een VLD’er.

In 40 andere Vlaamse gemeenten bleven de belastingen GELIJK.

In alle andere Vlaamse gemeenten zijn de belastingen verhoogd.

Toch zo slecht nog niet vanwege de VLD-SP.A-meerderheid in Tongeren!
n
n