Worden Tongerse muziekfragmenten erkend als WERELDERFGOED?

Al in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde Tongeren zich tot een centrum van muziekcreatie. De oudste stukken polyfonie uit de Nederlanden werden in onze stad ontdekt, net zoals de oudst bewaarde renaissance-partituur te wereld.

In 2003 zijn we, in samenwerking met de universiteit van Leuven, begonnen met de inventarisatie van dit muzikaal erfgoed. Dat leidde vorig jaar tot het indienen van een dossier bij de UNESCO ter erkenning als waardevol werelderfgoed.

Vorige week werd deze nominatie tijdens de eerste ronde erkend. Een definitieve beslissing zal vallen tijdens het congres van UNESCO dat volgend jaar in juni gehouden wordt in Pretoria (Zuid-Afrika).

18.000 of 30.000 Tongenaren?

(1) De geschiedenis en het cultuurhistorisch patrimonium van het Tongerse stadscentrum zijn enorm belangrijk en zelfs zonder meer uniek.

(2) Dat bracht echter mee dat het verleden, het patrimonium en dus de identiteit van de Tongerse dorpen maar al te vaak vergeten bleven. En dat gold eveneens en evenzeer voor de stadswijken buiten het centrum zoals St.-Gillis, Achter de Statie, Nieuw-Tongeren, Wildbroek, Paspoel, enz.

(3) Tongeren bleef hierdoor te zeer synoniem van alleen maar het stadscentrum. Tongeren bleef hierdoor m.a.w. enkelvoud.

(4) En dat ondanks het bestaan en de betekenis enerzijds van de wijken aan de rand van de stad en anderzijds van de 16 toch ook eeuwenoude, toch ook belangrijke en toch ook ook waardevolle dorpen die sinds 30 jaar toch ook deel uitmaken van dezelfde Tongerse gemeente.

(5) Aandacht voor ook dàt verleden en respect voor ook dàt cultuurhistorisch patrimonium was daarom in de voorbije legislatuur een voorname prioriteit van het cultuurbeleid dat ik getracht heb te voeren.

(6) Daarom ging er in de voorbije jaren meer geld naar buurthuizen, parochiezalen, dorpsscholen, culturele projecten en evenementen in de dorpen en wijken.

(7) Zo wordt Tongeren wat het sinds 30 jaar moet zijn: niet een stad van ongeveer 18.000 inwoners maar de stad van bijna 30.000 Tongenaren; niet een stad met één maar met 17 deelgemeenten. Met andere woorden: zo wordt Tongeren meervoud.

(8) Zo hoort het. Niet anders. Nooit meer anders!

Openluchttentoonstelling “Dichters in de stad”

Toch ook al gezien, die grote doeken in en om het hart van de stad, met op elk doek een gedicht?

Dichters in de stad dus. Kunst op straat. Weer een initiatief om kunst dicht bij de mensen te brengen. Weer een project om mensen te confronteren met kunst.

Zelden gemakkelijk. Altijd noodzakelijk.

(De openluchttentoonstelling "Dichters in de stad" loopt nog de hele zalige zomer.)

Ter Heide ? Ter Harte !

Zondag in Ter Heide geweest voor de jaarlijkse opendeurdag. Thema dit jaar was “muziek”. Soms ontroerend. Vaak aangrijpend. Zelden zoveel engagement gezien en zoveel enthousiasme geproefd. 

Zondag in Ter Heide gloeide cultuur. Barmhartiger dan ooit. Warmhartiger dan ooit.

Zondag rijmde Ter Heide op Ter Harte.

Neremfeesten werden enorm succes

"Er was nooit meer volk in Nerem."

Hoe dikwijls kon men dàt zondagnamiddag niet horen, toen onder een stralende …blauwe hemel de Neremfeesten plaatsvonden. Die Neremfeesten waren een initiatief van het stedelijk cultuurbeleid.

Vrijdagavond was het al begonnen in de St-Servatiuskerk die mooi volgelopen was. Daar vond de voorstelling plaats van de inventaris van de kerkschatten van Nerem. Met enkele toespraken.  Met gesmaakte optredens van het Vrouwenkerkkoor en van het Kinderkoor Anima uit Nerem. Met de voorstelling ook van de nieuwe Neremse dorpsvlag. En natuurlijk met een receptie, aangeboden door het stadsbestuur, in de parochiezaal. 

Iedereen was het er zondagavond over eens: de Neremfeesten werden een enorm succes.

Weer een bewijs dat DIT cultuurbeleid van DIT stadsbestuur de dorpen niét vergeet. Integendeel.