Munthuis officieel geopend

Het Munthuis is gerestaureerd. Vanaf nu zijn de cultuurdienst, de erfgoedcel, de dienst monumentenzorg en het secretariaat van het Kunsterfgoedfestival Artucatuca er gehuisvest.

Eerder in deze legislatuur hebben we ook de St-Ursulakapel in het Begijnhof gerestaureerd.

Dankzij Patrick Dewael is verder – volledig op kosten van de Vlaamse Gemeenschap – het Agnetenklooster gerestaureerd.

En in november van vorig jaar is tenslotte ook de restauratie begonnen van de Infirmerie (eveneens in het Begijnhof).

Vier belangrijke projecten dus in één legislatuur.

En dan zwijgen we nog over de financiële tussenkomsten van het stadsbestuur in restauratiewerken aan meerdere kerkelijke gebouwen. 

Advertisements