18.000 of 30.000 Tongenaren?

(1) De geschiedenis en het cultuurhistorisch patrimonium van het Tongerse stadscentrum zijn enorm belangrijk en zelfs zonder meer uniek.

(2) Dat bracht echter mee dat het verleden, het patrimonium en dus de identiteit van de Tongerse dorpen maar al te vaak vergeten bleven. En dat gold eveneens en evenzeer voor de stadswijken buiten het centrum zoals St.-Gillis, Achter de Statie, Nieuw-Tongeren, Wildbroek, Paspoel, enz.

(3) Tongeren bleef hierdoor te zeer synoniem van alleen maar het stadscentrum. Tongeren bleef hierdoor m.a.w. enkelvoud.

(4) En dat ondanks het bestaan en de betekenis enerzijds van de wijken aan de rand van de stad en anderzijds van de 16 toch ook eeuwenoude, toch ook belangrijke en toch ook ook waardevolle dorpen die sinds 30 jaar toch ook deel uitmaken van dezelfde Tongerse gemeente.

(5) Aandacht voor ook dàt verleden en respect voor ook dàt cultuurhistorisch patrimonium was daarom in de voorbije legislatuur een voorname prioriteit van het cultuurbeleid dat ik getracht heb te voeren.

(6) Daarom ging er in de voorbije jaren meer geld naar buurthuizen, parochiezalen, dorpsscholen, culturele projecten en evenementen in de dorpen en wijken.

(7) Zo wordt Tongeren wat het sinds 30 jaar moet zijn: niet een stad van ongeveer 18.000 inwoners maar de stad van bijna 30.000 Tongenaren; niet een stad met één maar met 17 deelgemeenten. Met andere woorden: zo wordt Tongeren meervoud.

(8) Zo hoort het. Niet anders. Nooit meer anders!