Worden Tongerse muziekfragmenten erkend als WERELDERFGOED?

Al in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde Tongeren zich tot een centrum van muziekcreatie. De oudste stukken polyfonie uit de Nederlanden werden in onze stad ontdekt, net zoals de oudst bewaarde renaissance-partituur te wereld.

In 2003 zijn we, in samenwerking met de universiteit van Leuven, begonnen met de inventarisatie van dit muzikaal erfgoed. Dat leidde vorig jaar tot het indienen van een dossier bij de UNESCO ter erkenning als waardevol werelderfgoed.

Vorige week werd deze nominatie tijdens de eerste ronde erkend. Een definitieve beslissing zal vallen tijdens het congres van UNESCO dat volgend jaar in juni gehouden wordt in Pretoria (Zuid-Afrika).