Over Broek, Mulken en Zavelberg

Uit mijn toespraak van zondag 9 juli in de St-Gilliskerk (Broek/Zavelberg) naar aanleiding van de voorstelling van een boek over de kunstschatten van de kapel van Mulken en van de kerk van de wijk Broek/Mulken/Zavelberg:    

"Aandacht en respect voor het eigen verleden en voor het eigen erfgoed van ook deze wijk, van ook deze parochie, van ook dit deel van de stad. Zeker in de oude cultuurstad die we de onze moge nomen, mag aandacht voor verscheidenheid en respect voor identiteit van IEDER stadsdeel NOOIT TEVEEL gevraagd zijn."