NOOIT gebeurde ZOVEEL voor het Tongerse erfgoed !

In de voorbije zes jaar was ik als schepen van Cultuur ook bevoegd voor het erfgoedbeleid. Dankzij PATRICK DEWAEL vloeiden hiervoor VELE miljoenen euro vanuit Brussel naar Tongeren. Een kort overzicht:

I. Investeringen in de restauratie van stadsgebouwen:

1. Ursulakapel: 556.582 euro; 2. Agnetenklooster: 8.000.000 euro (bedrag volledig betaald door de Vlaamse Gemeenschap); 3. Munthuis: 1.495.200 euro; 4. Infirmerie: 861.070 euro; 5. Moerenpoort: 900.000 euro (aanvang van de werken in 2007)

II. Ontvangen subsidies voor het Kunsterfgoedfestival:

1. in 2003: 370.000 euro; 2. in 2004: 370.000 euro; 3. in 2005: 370.000 euro; 4. in 2006: 300.000 euro.

III. Investeringen in het roerend erfgoed:

Totaal periode 2001-2006: 2.163.998 euro.

En dan houden we nog GEEN rekening met de subsidies voor restauratiewerken aan beschermde kerkgebouwen en aan beschermde privé-gebouwen, en ook GEEN rekening met de investeringen voor de uitbreiding van het Gallo Romeins Museum enerzijds en de opgravingen in de OLV-basiliek anderzijds.

NOOIT gebeurde in onze stad ZOVEEL voor het Tongerse erfgoed !
n
n
n
n

Advertisements