Voor een LIMBURGS economisch beleid ! (2)

Na vijf staatshervormingen en na 36 jaar steeds meer Vlaamse autonomie blijven de sociaal-economische verschillen tussen de Vlaamse provincies voortwoekeren.

Met Limburg op de laatste plaats…

“Bedankt”, “volksgenoten” !…

Advertisements