Afval in Tongeren: de juiste informatie !

I.

WELKE TARIEVEN IN VERBAND MET HET HUISVUIL WORDEN WEL EN WELKE TARIEVEN IN VERBAND MET HET HUISVUIL WORDEN NIET VERHOOGD?

1) PMD (blauwe zakken)

De prijs van de blauwe zakken blijft ONVERANDERD: 0,25 euro of 10 fr. per zak. De blauwe zakken worden verder om de twee weken opgehaald.

* Toestand in de Haspengouwse gemeenten (Riemst, Hoeselt, Bilzen, Heers, Borgloon, Kortessem, Wellen, Alken, Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De gemeente Herstappe blijft hier buiten beschouwing omdat zij voor haar afval aangewezen is op onze stad):

eveneens 0,25 euro of 10 fr. per zak.

—– 

2) GFT (groene container)

De GFT-container voor groente-, fruit- en tuinafval blijft in Tongeren GRATIS. De groene container wordt verder om de twee weken opgehaald.

* Toestand in Haspengouw:

-In vier Haspengouwse gemeenten is de groene container GRATIS: Gingelom, Heers, Wellen en Tongeren

-In zeven Haspengouwse gemeenten betaalt men 36 euro voor een container van 120 liter en 12 euro voor een container van 40 liter: Alken, Borgloon, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst en Sint-Truiden.

-In Bilzen betaalt men 0,10 euro of 4 fr. per KILO groenafval.

—–

3) Ophalen van grofvuil (= groot huisvuil)

Dit was gratis in Tongeren. Dit wordt vanaf 1 maart 2007 in Tongeren 10 euro per opgehaalde hoeveelheid van 2 m3. De ophaling gebeurt bovendien twéémaandelijks i.p.v. maandelijks.

* Toestand in Haspengouw:

-In negen van de elf andere Haspengouwse gemeenten moest hiervoor in het verleden al betaald worden: Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst (12 euro voor 1 m3), Sint-Truiden (6 euro voor 0,5 m3) en Wellen.

-Enkel in Bilzen en in Kortessem was dit (in november 2006) nog gratis.

—–

4) Containerpark

Het containerpark in Tongeren blijft GRATIS voor alle afvalfracties behalve DRIE. Voortaan moet in Tongeren wél betaald worden voor:

a) puin (afhankelijk van de hoeveelheid: 1, 5, 10 of 20 euro)

b) grofvuil (= groot huisvuil) (afhankelijk van de hoeveelheid: 1, 5, 10 of 20 euro)

c) groenafval (afhankelijk van de hoeveelheid: 1, 3, 5 of 10 euro).

* Toestand in Haspengouw:

-In welke andere Haspengouwse gemeenten moest hiervoor in het verleden al betaald worden?

Bilzen (voor de 3 vermelde fracties) – Borgloon (3 fracties) – Gingelom (2 fracties), Heers (3 fracties) – Hoeselt (3 fracties) – Nieuwerkerken (3 fracties) – Riemst (3 fracties).

-Gratis in Kortessem (en totnogtoe in Tongeren).

-Geen gegevens over Alken, Sint-Truiden en Wellen.

—–

5) Restfractie (grijze huisvuilzakken)

Hiervoor betaalt men in Tongeren totnogtoe 0,375 euro of 15 fr. per zak. Dit wordt 1 euro of 40 fr. per zak.

* Toestand in Haspengouw:

· 0,60 euro per zak in Hoeselt, maar vanaf de 2de rol: 1,20 euro per zak

· 0,74 euro in Nieuwerkerken

· 1 euro per zak in Borgloon – Sint-Truiden – TONGEREN – Wellen

· 1,25 euro per zak in Alken – Gingelom – Heers – Kortessem – Riemst

Slechts twee van de elf andere gemeenten zijn beterkoop. Drie zijn even goedkoop als Tongeren. Vijf van de elf andere gemeenten zijn duurder.

—–

6) Gemeentelijke huisvuil- of milieutaks

Deze blijft ONVERANDERD: 70 euro (50 euro voor WIGW’s, leefloners OCMW, bejaarden met gewaarborgd minimum-inkomen.)

*Toestand in Haspengouw:

· Geen gemeentelijke taks in: Alken

· 60 euro in Borgloon

· 70 euro in TONGEREN (50 euro voor WIGW’s, leefloners OCMW, Gewaarborgd.Inkomen Bejaarden)

· 74,37 euro in Nieuwerkerken per gezin (55,37 euro voor WIGW’s, gehandicapten en OCMW’ers)

· 75 euro in Riemst per gezinshoofd (37,50 euro voor WIGW’s, gehandicapten, OCMW’ers)

· 85 euro in Kortessem

· 100 euro in Heers per gezin (85 euro voor alleenstaanden)

· 109,27 euro in Wellen voor gezin van 2 personen (89,83 voor 1 persoon, 109,27 euro voor 2 personen, 128,71 voor 3 personen, 148,15 euro voor 4 personen)

· 111,55 euro per gezin in Gingelom (86,76 euro voor alleenstaanden en WIGW’s)

· 125 euro in Hoeselt ("algemene dienstenbelasting")

· 135 euro in Bilzen ("algemene dienstenbelasting")

Slechts twee van de elf andere gemeenten in onze regio zijn beterkoop. Acht van de elf andere gemeenten zijn duurder.

—–

II.

WAAROM DOEN WE DAT ? WAAROM VINDEN WE DEZE TARIEFVERHOGINGEN NOODZAKELIJK?

Er zijn hiervoor twee welbepaalde redenen: een FINANCIELE REDEN en een MILIEU-REDEN.

We geven als stad per jaar bijna 2 miljoen euro of bijna 80 miljoen franken uit voor het inzamelen en het verwerken van het afval. Om die factuur van 2 miljoen euro betaald te krijgen, moeten we voor het jaar 2006 en dus op basis van de oude tarieven, een bedrag van 717.000 euro bijleggen uit de stadskas.

Maar dan houden we nog géén rekening met een aantal bijkomende kosten voor de stad, zoals:

– de volledige loonkost van het personeel van het containerpark

– een groot deel van de loonkost van het personeel van de ploeg die de stadsvuilnisbakken leeg maakt

– een deel van de loonkost van de ploeg die o.a. het sluikstorten en zwerfvuil in het buitengebied opruimt

– een niet onbelangrijk deel van de loonkost van het administratieve personeel van de milieudienst

– en dan zwijg ik nog over de werkingskosten van deze personeelsleden en over investeringen die nodig zijn om te kunnen werken.

Over hoeveel geld praten we dan concreet? Kijk op bladzijde 156 van de begroting: u leest er een bedrag van 115.000 euro. Kijk op bladzijde 164 van de begroting: u vindt er bedragen van 545.000 euro, 35.000 euro, 103.000 euro en 13.000 euro. Samen gaat dat om 811.000 euro.

Ik neem van dat bedrag van 811.000 euro slechts de helft: 405.000 euro. Dat geeft dan 717.000 euro + 405.000 euro = 1.122.000 euro. Meer dan 45 miljoen frank.

Zeg dus maar gerust dat de stad per jaar 1.250.000 euro ofwel 50 miljoen frank moet bijpassen voor het inzamelen en afvoeren van het afval.

Gaan we dat ten eeuwige dage blijven doen ?

Moeten we die jaarlijkse 50 miljoen frank van de vaak zuurverdiende belastingscenten van de Tongenaren echt niet beter besteden in en voor ons historisch centrum, in en voor onze stadsrandwijken en – wat mij betreft niet in het minst – in en voor onze groene deelgemeenten ???

III.

HOE GROOT IS DE TONGERSE AFVALBERG ?

Die berg heeft vandaag een afmeting van 16 miljoen kilo. Van die 16 miljoen kilo selecteren we vandaag al 11,6 miljoen kilo. Dat is 392 kilo per Tongenaar.

Dat is veel. Maar de waarheid is dat het gemiddelde aan geselecteerd afval in het werkgebied van de afval-intercommunale Intercompost (Zuidelijk Limburg) 444 kilo per inwoner bedraagt. We doen op dat vlak dus vandaag in Tongeren voor 52 kilo per inwoner slechter dan onze buurgemeenten.

Naast die 11,6 miljoen kg geselecteerd afval produceren we ook nog 4,4 miljoen kg niet-geselecteerd afval (de zgn. restfractie). Dàt stemt overeen met 149 kg per Tongenaar. Welnu, het gemiddelde dààrvan in datzelfde werkgebied van Intercompost is 124 kg per inwoner.

Onze buren selecteren hun afval dus beter, veel beter zelfs. Zodanig veel beter dat wij, van alle Haspengouwse gemeenten, op dat vlak het slechtst scoren!…

In Tongeren gaat het dus om 149 kg per inwoner niet-selectief afval. In Alken is dat 69 kg. In Bilzen 83. In Borgloon 109. In Gingelom 110. In Heers 126. In Hoeselt 114. In Kortessem 101. In Nieuwerkerken 112. In Sint-Truiden 131. En in Wellen 90 kg per inwoner.

Dat kan dus beter. Hoe ? De officiële afvalmaatschappij zegt ons dat het invoeren van een hogere retributie op de vuilniszak in Riemst en in Borgloon geleid heeft in die twee gemeenten tot een daling van het gewicht van de restfractie met 20 kg per inwoner per jaar!…

——

IV.

DE WERKELIJKE BETEKENIS VAN DE TARIEFVERHOGING VAN DE VUILNISZAKKEN

Van die 4,4 miljoen kg niet-geslecteerd afval stoppen we jaarlijks 2.380.000 kilo in onze grijze vuilzakken. Uit het onderzoek van Intercompost blijkt dat we gemiddeld slechts 6,2 kg (!!!) in een grote zak stoppen. Dat maakt dat een gemiddeld Tongers gezin 30,46 grote vuilzakken per jaar nodig heeft.

Voor die 30,46 vuilzakken betaalde dat gezin totnogtoe aan de stad : 30,46 x 0,375 euro = 11,42 euro.

Dat is nu dus 1 euro per zak of (ZONDER beter te selecteren) 30,46 euro.

Dat geeft dus een verschil van 30,46 euro – 11,42 euro = 19,04 euro per gezin per jaar. Dat betekent een meer-uitgave van slechts 1,58 euro per GEZIN per MAAND…

Advertisements