“Stadslucht maakt vrij” ?…

Vandaag in De Morgen: "Brussels Heilig Hartcollege bezwijkt onder problemen in de grootstad". Veel te weinig leerlingen enerzijds. Veel te veel probleemleerlingen anderzijds. Bijna niemand wil er nog les geven. Enzovoort.

Vrijwel één hele pagina van de krant. Hoofdartikel incluis. Oproep aan de minister-president om de school toch maar te redden incluis. En wee de hardvochtigaard die daar anders over denkt.

Ik dus. Want alweer een pleidooi voor meer centen voor de grote steden. Vanuit de mentaliteit dat de grootstad ons, "provincialen", van onze achterlijkheid en bekrompenheid moet verlossen. Want "stadslucht maakt vrij"…

Stadslucht maakt vrij ? StadsVlucht maakt vrij !

Advertisements