Weg met de achterstand van de dorpen !

Vraag: "Op welke drie realisaties mag de kiezer Carmen Willems afrekenen in 2012?"

Antwoord van Carmen Willems: "Project 1: In Tongeren kampen we met een historische achterstand van nutsvoorzieningen zoals rioleringen in de kerkdorpen. Ieder jaar wordt één groot project aangevat. Dat betekent helaas niet dat we er in 2012 al zijn, maar het is in ieder geval een goed begin."

Dat kon men op 22 februari 2007 lezen in de krant 'Het Nieuwsblad' (bladzijde 23).

De burgemeester van de stad Tongeren die het wegwerken van de achterstand van de dorpen op het vlak van nutsvoorzieningen als éérste prioriteit van haar beleid vernoemt ! Ik vind dat historisch. En ik vind dat fantastisch. Dààr heb ik altijd voor gevochten. En dààr zal ik altijd voor blijven vechten.

Advertisements