Gemeentebelastingen : Kortessem

Het Belang van Limburg schrijft:

“De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft in 2007 gehandhaafd op 9 %. Ook de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1500.”

Ter vergelijking:

– Gemeentelijke personenbelasting in Tongeren = 8,5 %

– Opcentiemen onroerende voorheffing Tongeren = 1250.