Gemeentebelastingen : Gingelom

Het Belang van Limburg schrijft:

"De opcentiemen op de onroerende voorheffing in Gingelom stijgen van 1.450 naar 1.650. De huisvuilbelasting verdwijnt, maar in de plaats komt een duurdere dienstenbelasting."

Ter vergelijking:

– Opcentiemen onroerende voorheffing in Tongeren = 1.250.