MILIEU: Subsidies voor milieuvriendelijke maatregelen

Tongeren wil inwoners, die milieuvriendelijk omspringen met energie, aanmoedigen door het uitkeren van subsidies.

Milieuschepen Hugo Biets: "Wie een regenwaterput met een pompinstallatie installeert krijgt bij een bestaande woning een toelage van 0,05 euro per liter waterinhoud, met een maximum van 400 euro.

* Voorts is er een subsidie van 2,50 euro per aangesloten m2 met een maximum van 400 euro voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij bestaande en nieuwe woningen.

* Voor de aanleg van een individuele afvalwater-zuiveringsinstallatie geldt een subsidie van maximaal 1.000 euro.

* Inwoners die hun afvalwater zelf zuiveren, komen ook in aanmerking voor de vrijstelling van de heffing op afvalwater.

* Wie zonnepanelen laat installeren in een nieuwe of bestaande woning, kan rekenen op een toelage van 10 %, met een maximum van 620 euro.

* Voor een zonneboiler is dat maximaal 250 euro."

(Het Belang van Limburg – vrijdag 6 april 2007 – blz. 19)

Advertisements