Landbouwers houden Tongeren groen

Afgelopen winter werd een viertal holle wegen in Berg-Ketsingen onderhouden door plaatselijke landbouwers. Dit gebeurde door middel van een samenwerkingsverband tussen het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en de stedelijke milieudienst.

De holle wegen werden vooraf geselecteerd, waarna de landbouwers gecontacteerd werden om de nodige afspraken te maken.

Schepen Hugo Biets juicht dit initiatief toe: “De winter is hét seizoen voor dergelijke werken want dan is het vaak minder druk voor de landbouwers. Doordat ze een vergoeding krijgen voor de uit te voeren werken, kunnen ze op deze manier ook hun inkomen wat aanvullen. De werken worden opgevolgd en, waar nodig, bijgestuurd. Vanzelfsprekend wordt sluikvuil ook opgeruimd en door de milieudienst afgevoerd."

"Door deze samenwerking komen niet alleen natuur en landbouw als winnaar uit de bus, ook op het vlak van toerisme, landschap, recreatie, sport en zelfs op historisch vlak zijn dergelijke holle wegen een wezenlijk onderdeel van onze stad. Bovendien wordt door dergelijke aanpak ook het maatschappelijke draagvlak voor deze en andere ‘kleine landschapselementen’ vergroot. En zo kan Tongeren ook in de toekomst haar naam als groene stad blijven waarmaken.”

(Het Belang van Limburg – dinsdag 8 mei)

Advertisements