Waarom Dewael? DAAROM DEWAEL!

Ik hoop dat er straks voor Patrick Dewael een 'zachte' portefeuille in de bus valt. Hoe zou de minister van Binnenlandse Zaken zich de voorbije dagen gevoeld hebben? Even eenzaam als Ingmar Bergman in zijn laatste uren op het Oostzee-eiland Faarö? Ze deelden wel de ongelijke stgrijd.

Binnenlandse Zaken was vele jaren een departement om uit te rusten. Het donderde niet of de minister sliep of wakker was. De minister als veredelde tuinman van een regering, zoiets. Beetje bloemenschikken, nu en dan poseren naast het staatshoofd, een enkel redevoerinkje. Chef protocol. Sinds er asielzoekers in het land zijn, is Binnenlandse Zaken een rotportefeuille. Altijd sta je alleen, als minister. Altijd word je gefileerd tussen de bekken van de bankschroef, tussen sentiment en humanisme. De blozende, weldoorvoede liberaal versus het tere, elfjarige meisje uit Ecuador: in De beulse van Pavel Kohout kom je het treurspel niet tegen. Er is geen rechtzetten aan.

In de ochtend hoorde de minister de vrouw van de Ecuadoriaanse president zeggen dat ze beschaamd is Belg te zijn. In de namiddag zag hij de Joodse gemeenschap protesteren tegen de uitwijzing van Angelica. 's Avonds werd zijn Dienst Vreemdelingenzaken beschuldigd van slagen en verwondingen. Een kwadratuur van ellende, ik zou voor minder blamage willen sterven in de armen van Liv Uhlmann.

Het mensenrechtencircuit is billijk, maar heeft het ook goede smaak? Als er iemand gevoelig is voor de Joodse tragedie, dan wel Patrick Dewael. Anders dan bidprentje Leterme is Dewael een minister met een stevig humanisme. Een van de weinige excellenties die tegen Filip Dewinter durfde te roepen dat hij een racist is. Je kunt Patrick Dewael van alles verdenken, van ijdelheid en overspel, van savoir-vivre en Limburgse hoempapa, maar zeker niet van gewetenloosheid.

Meneer de humanist, ik groet u beleefd en eerbiedig.

Hugo Camps

(Hugo Camps in De Morgen van dinsdag 31 juli 2007 – bladzijde 1)

ONDERWIJS: Ook dit jaar schoolpremie

Dit jaar wordt opnieuw een premie uitgekeerd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Dat meldde de krant La Dernière Heure zaterdag.

De premie bedraagt 51 euro voor een kind in het lager onderwijs en 71,40 euro voor een scholier in het middelbaar. De premie wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds tegen het einde van augustus. Enkel kinderen van 6 tot 17 jaar komen in aanmerking.

De schoolpremie werd vorig jaar ingevoerd door de regering-Verhofstadt.

De crisis

Axelle Red: "Hoe meer Vlaanderen Vlaams wil zijn, hoe meer ik me een Belg voel."

Axelle Red in "Het Belang van Limburg Magazine" van 28 en 29 juli 2007 – bladzijde 6

LEEFMILIEU: Tegen nieuw tankstation aan Maastrichtersteenweg

Het schepencollege heeft deze week de aanvraag voor het bouwen van een tankstation aan de Maastrichtersteenweg 275 geweigerd.

Tegen de bouw van dit tankstation was bezwaar ingediend door 45 buurtbewoners: die vinden de inplanting van een benzinestation in deze omgeving schadelijk voor het leefmilieu. Zij vrezen tevens dat dit tankstation een onveilige situatie zou creëren op deze gewestweg.

Het schepencollege heeft dit bezwaar dus aanvaard.

VREREN: Verkaveling voor 22 woningen

Het schepencollege heeft deze week gunstig advies gegeven aan de aanvraag voor een verkaveling langs de Sint-Medardusstraat te Vreren van een grond in 22 loten + de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, kabeldistributie, riolering, straatverlichting, telefoon en water).

Het gaat om 11 woningen "halfopen bebouwing" + 11 woningen "gesloten bebouwing".

GEZONDHEID: Tongeren ondertekent Kyotoprotocol

Alle mensen met gezond verstand zijn het erover eens dat een gezamenlijke en volgehouden inspanning nodig is om de dreigende klimaatverandering af te wenden.

 

Internationaal is als eerste stap het Kyotoprotocol afgesloten. Die overeenkomst verplicht België om de CO2-uitstoot tegen 2012 met 7,5% te verminderen in vergelijking met 1990.

 

Om ook als gemeente een belangrijke bijdrage te leveren door het eigen energiegebruik te verminderen en door inwoners te stimuleren dit ook te doen, ondertekent de stad Tongeren het ‘Lokaal Kyotoprotocol’.

“We hopen tegen 2012 in ons opzet geslaagd te zijn. Dit is natuurlijk belangrijk voor het milieu maar op de éérste plaats voor de gezondheid van de mensen", aldus milieuschepen Hugo Biets.

De crisis

Hugo De Ridder: "Ik ben nooit voorstander geweest van een autonoom Vlaanderen. Ik zie ook niet in hoe dat zonder slag of stoot kan ontstaan. Als het ooit gebeurt, zal het op een chaotische manier zijn, met een verarming van het land en verlies van prestige tot gevolg. Ik vraag me trouwens af hoe Europa ooit zal toestaan dat ons klein lapje grond door drie staats- of regeringsleiders vertegenwoordigd zou worden. Er zijn er die het nu al vervelend vinden dat Verhofstadt evenveel spreektijd heeft als Blair."

Uittreksel uit "De kiem van een diepe crisis is aanwezig", vraaggesprek met oud-journalist Hugo De Ridder in "De Standaard" van 20, 21 en 22 juli 2007

Vlaamse schepenen van Brussel stoken oorlog

De Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in Brussel willen dat de toekomstige federale regering werk maakt van de invoering van een "stadskorting". Zo'n "stadskorting" zou betekenen dat wie in een stad woont minder belastingen zou moeten betalen dan wie in een dorp woont…

Dat is totaal onaanvaardbaar.

Want wat is de échte werkelijkheid? Waar ligt het stadhuis, waar alle stadsdiensten, waar het OCMW-secretariaat, waar het politiekantoor, waar alle secundaire scholen en bijna alle lagere scholen, waar de belastingsdienst, waar het kadaster, waar alle grote en bijna alle kleine winkels, waar de rechtbank, waar bijna alle banken, waar het postkantoor, waar het station, enz., enz., enz.? Toch wel in de steden zeker!

Dat betekent dat een inwoner van een dorp zich vandaag om de haverklap en op eigen kosten (!) moet verplaatsen naar de stad om gebruik te kunnen maken van de nochtans door iedereen betaalde "openbare diensten". 

Wàt blijft er vandaag in hemelsnaam nog over van die door iedereen betaalde "openbare dienstverlening" in onze dorpen? 

En toch willen sommigen dus een "stadskorting" invoeren… 

ERFGOED: Al 4.000 bezoekers voor ‘blote begijnen’

De tentoonstelling ‘Begijnen ontbloot’ mocht in de eerste week meer dan 4.000 bezoekers verwelkomen. Aanleiding voor de expo is de 750ste verjaardag van het begijnhof. 

Schepen van Erfgoed Hugo Biets: “De hoge bezoekersaantallen tonen aan dat de begijnen nog tot de verbeelding spreken. Met de tentoonstelling proberen we het mysterie rond begijnen een beetje te doorprikken.”

De tentoonstelling is gratis en loopt nog tot 9 september 2007 in en rond het begijnhof. De expo is geopend van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.

(Uit "Het Belang van Limburg" van maandag 16 juli)

FINANCIEN: Bijzonder lage grondbelastingen te Tongeren

"Het Belang van Limburg" publiceerde op donderdag 12 juli 2007 op bladzijde 17 het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing (= "gemeentelijke grondbelastingen") in elke Limburgse gemeente.

Hierbij een overzicht van de 14 ZUID-LIMBURGSE gemeenten:

1. Herstappe: 1150 opcentiemen ;

2. TONGEREN en Nieuwerkerken: 1250 ;

4. Alken en Wellen: 1350 ;

6. Bilzen en Riemst: 1400 ;

8. Hoeselt: 1450 ;

9. Kortessem, Sint-Truiden en Voeren: 1500 ;

12. Heers: 1600 ;

13. Gingelom: 1650 ;

14. Borgloon: 1700.

Tongeren is op het vlak van de "grondbelastingen" dus na Herstappe de Zuidlimburgse gemeente met de LAAGSTE gemeentebelastingen.