Vlaamse schepenen van Brussel stoken oorlog

De Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in Brussel willen dat de toekomstige federale regering werk maakt van de invoering van een "stadskorting". Zo'n "stadskorting" zou betekenen dat wie in een stad woont minder belastingen zou moeten betalen dan wie in een dorp woont…

Dat is totaal onaanvaardbaar.

Want wat is de échte werkelijkheid? Waar ligt het stadhuis, waar alle stadsdiensten, waar het OCMW-secretariaat, waar het politiekantoor, waar alle secundaire scholen en bijna alle lagere scholen, waar de belastingsdienst, waar het kadaster, waar alle grote en bijna alle kleine winkels, waar de rechtbank, waar bijna alle banken, waar het postkantoor, waar het station, enz., enz., enz.? Toch wel in de steden zeker!

Dat betekent dat een inwoner van een dorp zich vandaag om de haverklap en op eigen kosten (!) moet verplaatsen naar de stad om gebruik te kunnen maken van de nochtans door iedereen betaalde "openbare diensten". 

Wàt blijft er vandaag in hemelsnaam nog over van die door iedereen betaalde "openbare dienstverlening" in onze dorpen? 

En toch willen sommigen dus een "stadskorting" invoeren… 

Advertisements