De crisis

Hugo De Ridder: "Ik ben nooit voorstander geweest van een autonoom Vlaanderen. Ik zie ook niet in hoe dat zonder slag of stoot kan ontstaan. Als het ooit gebeurt, zal het op een chaotische manier zijn, met een verarming van het land en verlies van prestige tot gevolg. Ik vraag me trouwens af hoe Europa ooit zal toestaan dat ons klein lapje grond door drie staats- of regeringsleiders vertegenwoordigd zou worden. Er zijn er die het nu al vervelend vinden dat Verhofstadt evenveel spreektijd heeft als Blair."

Uittreksel uit "De kiem van een diepe crisis is aanwezig", vraaggesprek met oud-journalist Hugo De Ridder in "De Standaard" van 20, 21 en 22 juli 2007

Advertisements