ERFGOED: Quiz “Het Beste Geheugen van Tongeren”

Op zaterdag 8 december 2007 om 20 u vindt de quiz ‘Het Beste Geheugen van Tongeren’ plaats: een algemene quiz voor gelegenheidsquizzers met een snuifje erfgoed.

De quiz bestaat uit 12 rondes van 10 vragen met aandacht voor allerlei onderwerpen: sport, literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, actualiteit, film, … Erfgoed is eveneens een onderwerp dat aan bod komt. De klemtoon van de quiz ligt echter op algemene kennis.

Schepen van Erfgoed Hugo Biets: “Via deze plezante quizavond willen we Tongenaren en Haspengouwers op een speelse manier doen nadenken over het lokale en regionale erfgoed. Het is daarbij niet de bedoeling de mensen te overvallen met detailvragen over dat erfgoed, maar doorheen de quiz komt het lokaal verleden wel eens terloops aan bod. Sommige vragen hebben zelfs gewoon een link met Tongeren die men niet noodzakelijk moet kennen om de vraag te kunnen beantwoorden.”

* De quiz vindt plaats in het parochiecentrum Sint-Jan in de Sint-Jansstraat te Tongeren. De deelname is gratis. Ploegen bestaan uit maximaal vier personen, maar het aantal ploegen is wel beperkt. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.

* Inschrijven of verdere informatie kan via mail naar erfgoedcel@stadtongeren.be of per telefoon op 012/45 99 68.

JEKERVALLEI: een eik voor Nerem

De stad Tongeren gaat een eik planten in de Jekervallei, meer bepaald te Nerem. 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Hiermee willen we nogmaals benadrukken dat onze natuur meer dan de moeite waard is. En dan ook dient beschermd te worden. Daarom koopt het stadsbestuur een jonge eik, afkomstig van het zaad van de duizendjarige eik te Lummen." 

Vanzelfsprekend, zegt schepen Biets, moeten we niet alleen zorg dragen voor déze boom maar evenzeer voor àlle bomen op ons grondgebied, die samen onze natuur maken tot wat ze is :

– op de eerste plaats een gewaardeerd kader om als Tongenaar in te leven,

– en daarnaast ook nog een belangrijke trekpleister voor toeristen van overal.

STAD: 28,3 % minder werklozen

Vorig jaar in september waren er in Tongeren 1.489 werklozen. Dit jaar in september waren er in Tongeren nog maar 1.068 werklozen. Dat betekent een daling, in één jaar tijd, met 28,3 %.

In diezelfde periode daalde het aantal JONGE werklozen in Tongeren zelfs met 35,4 %: van 393 in september vorig jaar naar 254 in september dit jaar.

(Info: VDAB)

STAD: Aanval op de papiermolen!!!

Vind je bepaalde formulieren van de Stad Tongeren soms te ingewikkeld?
nErger je je wel eens aan de omslachtigheid van sommige procedures?

Laat dan van je horen!

Je kan met al je voorstellen in verband met administratieve vereenvoudiging bij mij terecht:

Hugo Biets – Maastrichterstraat 11, 3700 Tongeren – tel. 012/39 01 11 – hugo.biets@stadtongeren.be

Doen!

ONDERWIJS: Hoge onderscheiding voor vier Tongerse scholen

Vier Tongerse scholen werden bekroond met het MOS-logo.

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: “MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het MOS-logo is een kwaliteitslabel dat aangeeft dat de betrokken school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.”

Onze vier Tongerse MOS-scholen zijn:

– voor het basisonderwijs: de gemeenteschool “Tumuli” van Koninksem, de Freinetschool “De Mijlpaal” in de Ambiorixstraat en de gemeenschapsschool “BSGO Merlijn” in de Sacramentstraat;

– voor het secundair onderwijs: PIBO langs de St-Truidersteenweg.

Van harte gefeliciteerd!

JEKERVALLEI: Nieuw wandelpad in Diets-Heur

In Tongeren zijn er nog heel wat steegjes en paadjes die vroeger de verbinding betekenden tussen alle activiteiten die samen het rurale leven vormden in onze dorpen. Door het gewijzigde landgebruik en de schaalvergroting geraakten deze echter jammer genoeg vaak in onbruik of zijn ze helemaal onderkomen. Sommige zijn  zelfs volkomen verdwenen. Tegelijkertijd ging echter ook hun natuur- en landschappelijke waarde verloren. 

Omdat er echter een steeds grotere aandacht is voor wandelen en natuurbeleving als vrijetijdsbesteding, is ook de aandacht voor deze wandelpaadjes toegenomen. Om die reden heeft het stadsbestuur van Tongeren beslist om het wandelpad te Diets-Heur, dat parallel loopt met de Heurstraat achter de tuinen van de huizen, te herwaarderen. 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets : “We vragen nu ook aan de gebruikers van deze trage weg om mee te helpen aan de instandhouding ervan. Regelmatig gebruik van dergelijke wandelpaadjes is immers de beste garantie om ze te behouden. En alles wat we er achterlaten is onze bewondering voor het paadje en ons respect voor de natuur eromheen, maar geen afval. Dat (verpakkingen van snoepjes, drankjes en dergelijke) nemen we mee naar huis.”

ONDERWIJS: Meer leerlingen in de gemeentescholen

De Tongerse gemeentescholen tellen eind september samen 766 leerlingen: 268 kleuters en 498 leerlingen in het lager onderwijs.

Deze zijn verdeeld over zes dorpsscholen: Mal telt 49 kleuters en 90 leerlingen lager onderwijs, Henis: 72 + 120, Nerem: 19 + 44, Piringen: geen kleuterafdeling + 48 leerlingen, Vreren: 89 + 129 en Koninksem: 39 + 67.

Schepen van Onderwijs Hugo Biets is tevreden over het aantal. "In vergelijking met september vorig jaar is er opnieuw een lichte stijging van het totaal aantal leerlingen. Vorig jaar telden we eind september 762 leerlingen, ditmaal zijn het er dus vier meer. Dat geeft aan dat het vertrouwen van vele ouders in onze gemeentelijke dorpsscholen groot blijft, wat in de eerste plaats te danken is aan de kwaliteit en de inzet van onze leerkrachten en directies. Het feit dat onze gemeentelijke dorpsscholen zich zo goed weten te handhaven, sterkt mijn overtuiging dat de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk basisonderwijs in zoveel mogelijk dorpen buitengewoon zinvol blijft en zeker niet zonder succes gebeurt."