LEEFMILIEU: De Week van het Bos

In Vlaanderen wordt jaarlijks in de maand oktober een Week van het Bos georganiseerd. De milieudienst van de stad Tongeren zal hieraan meewerken.  

Schepen van leefmilieu Hugo Biets : “Omwille van een bijzonder grote belangstelling van de basisscholen wordt de Week van het Bos in onze stad verlengd tot een veertiendaagse. Om en bij 400 leerlingen van het derde en vierde leerjaar maken in de periode van 8 tot 19 oktober kennis met het bos en al zijn facetten : wat is een bos? welke planten en dieren komen erin voor? welk is het belang van bossen in ons landschap? welke zijn de bedreigingen? wat kunnen wij doen om het bos te beschermen? …  De wandelingen onder leiding van een ervaren natuurgids vinden plaats op de Beukenberg. Ik ben verheugd dat de directies en de leerkrachten van alsmaar meer scholen overtuigd geraken van de noodzaak van een goede milieu-educatie. Om het enthousiasme van de kinderen te belonen en te bestendigen is er na afloop voor iedereen een leuk gadget.”

Advertisements