ONDERWIJS: Meer leerlingen in de gemeentescholen

De Tongerse gemeentescholen tellen eind september samen 766 leerlingen: 268 kleuters en 498 leerlingen in het lager onderwijs.

Deze zijn verdeeld over zes dorpsscholen: Mal telt 49 kleuters en 90 leerlingen lager onderwijs, Henis: 72 + 120, Nerem: 19 + 44, Piringen: geen kleuterafdeling + 48 leerlingen, Vreren: 89 + 129 en Koninksem: 39 + 67.

Schepen van Onderwijs Hugo Biets is tevreden over het aantal. "In vergelijking met september vorig jaar is er opnieuw een lichte stijging van het totaal aantal leerlingen. Vorig jaar telden we eind september 762 leerlingen, ditmaal zijn het er dus vier meer. Dat geeft aan dat het vertrouwen van vele ouders in onze gemeentelijke dorpsscholen groot blijft, wat in de eerste plaats te danken is aan de kwaliteit en de inzet van onze leerkrachten en directies. Het feit dat onze gemeentelijke dorpsscholen zich zo goed weten te handhaven, sterkt mijn overtuiging dat de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk basisonderwijs in zoveel mogelijk dorpen buitengewoon zinvol blijft en zeker niet zonder succes gebeurt."

Advertisements