MILIEU: Stad zet bladkorven

Het stadsbestuur laat op diverse plaatsen in de woonwijk Hubensbeemden bladkorven plaatsen.

“Op die manier kunnen de bewoners mee helpen om de straten bladvrij te houden en vermindert het risico op verstopte rioolslokkers, en op slippen of uitglijden”, zegt milieuschepen Hugo Biets.

In de korven mogen alleen bladeren, geen takken of ander tuinafval. Die bladeren moeten afkomstig zijn van de bomen die op de openbare ruimte staan: straten, stoepen of pleinen.

De bladkorven zullen regelmatig door de stadsdiensten geledigd worden. Het gaat om een proefproject. De bladkorven blijven staan tot december of januari.

(Uit Het Belang van Limburg van 19 oktober)

Advertisements