JEKERVALLEI: Nieuw wandelpad in Diets-Heur

In Tongeren zijn er nog heel wat steegjes en paadjes die vroeger de verbinding betekenden tussen alle activiteiten die samen het rurale leven vormden in onze dorpen. Door het gewijzigde landgebruik en de schaalvergroting geraakten deze echter jammer genoeg vaak in onbruik of zijn ze helemaal onderkomen. Sommige zijn  zelfs volkomen verdwenen. Tegelijkertijd ging echter ook hun natuur- en landschappelijke waarde verloren. 

Omdat er echter een steeds grotere aandacht is voor wandelen en natuurbeleving als vrijetijdsbesteding, is ook de aandacht voor deze wandelpaadjes toegenomen. Om die reden heeft het stadsbestuur van Tongeren beslist om het wandelpad te Diets-Heur, dat parallel loopt met de Heurstraat achter de tuinen van de huizen, te herwaarderen. 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets : “We vragen nu ook aan de gebruikers van deze trage weg om mee te helpen aan de instandhouding ervan. Regelmatig gebruik van dergelijke wandelpaadjes is immers de beste garantie om ze te behouden. En alles wat we er achterlaten is onze bewondering voor het paadje en ons respect voor de natuur eromheen, maar geen afval. Dat (verpakkingen van snoepjes, drankjes en dergelijke) nemen we mee naar huis.”

Advertisements