PROVINCIE: Tongeren kunststad?

In navolging van andere grootsteden aast ook de provincie Limburg op een erkenning als kunststad. Als het van de Limburgse gedeputeerde van Toerisme Sylvain Sleypen (sp.a) afhangt, moet die erkenning er komen voor Tongeren, Sint-Truiden en Maaseik. De gedeputeerde meent dat de rijke geschiedenis van de drie voormelde steden minstens even belangrijk en gevarieerd is als die van de kunststeden elders in het land.

Tongeren kan bogen op een rijk Romeins verleden, met als toeristische trekpleister het Gallo-Romeinse museum. De fruitstad Sint-Truiden laat heel wat sporen van kerken en abdijen na en Maaseik, geboortestad van de schilders Van Eyck, kan terugblikken op een rijke geschiedenis met heel wat musea en een historisch stadscentrum dat als het ware een levend museum is van architecturale hoogstandjes gaande van Maaslandse renaissance, barok, rococo, tot neoclassicisme.