LEEFMILIEU: Onze burgemeester over het Tongerse milieubeleid

 

Uittreksel uit de toespraak van burgemeester Carmen Willems bij de uitreiking in aanwezigheid van Prins Laurent van de Milieuprijs 2007 van de Stad Tongeren op 21 december 2007:

 

"Ook het Tongerse stadsbestuur heeft de zorg voor een beter milieu hoog op de agenda staan. Ik wil dan ook graag een dankwoord richten aan onze schepen van milieu die samen met de ganse milieudienst op dat vlak bijzondere inspanningen levert.

Niet alleen de eigen stadsdiensten maar de ganse Tongerse bevolking wordt in die initiatieven betrokken.

Ik som er voor deze gelegenheid graag een aantal van op:

* Begin dit jaar werd de film “An inconvenient truth” in het Cultureel Centrum De Velinx vertoond voor de Tongerse bevolking. Er was een massale belangstelling.

* Ook de Dag van het Park te Neerrepen werd een groot succes. Heel wat bezoekers genoten van het mooie landschap en de boeiende wandelingen door het park.

* De Week van het Bos werd in Tongeren zelfs een twee-weekse, dit dankzij de enorme belangstelling vanuit de Tongerse scholen. Honderden kinderen leerden heel wat bij over het bos in al zijn aspecten.

* Het Tongerse buitengebied is een echt landschappelijk pareltje. Tientallen wandelpaden in gans Tongeren bieden de wandelaars de mogelijkheid om te genieten van al het moois van onze natuur. In het kader van de actie Trage Wegen heeft de milieudienst een wandelpad te Diets-Heur volledig terug in orde gezet. Ook werd een aangrenzende holle weg via een aangepast beheer als wandelpad ingericht.

* De Nacht van de Duisternis bood aan de geïnteresseerden de kans om dankzij een vakkundige gids, op een boeiende manier heel wat bij te leren over ons heelal.

* De actie “Met belgerinkel naar de winkel” toonde aan dat het vaak niet eens veel moeite kost om de milieuvervuilende auto op stal te laten en eens wat vaker de fiets te nemen.

* Ook bij onze landbouwers groeit de bekommernis om een mooie en gezonde leefomgeving met de dag. Het resultaat is dat een aantal onder hen, in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, het provinciebestuur en het stadsbestuur, enkele holle wegen op een vakkundige manier onderhoudt, met respect voor natuur en landschap.

 

*Maar liefst vier Tongerse scholen behaalden dit jaar het MOS (Milieuzorg Op School) – logo voor de inspanningen die ze op dit vlak leverden.

* Het Tongerse stadsbestuur ondertekende in juli het Lokaal Kyotoprotocol. Dat houdt in dat het stadsbestuur zelf de nodige inspanningen moeten leveren om de eigen CO2-uitstoot te verminderen en dat daarenboven ook de bevolking en de bedrijven gestimuleerd moeten worden om op dat vlak inspanningen te doen.

* Wat het afvalbeleid in onze stad betreft kan ik met trots zeggen dat de Tongerse inwoner zeer goed sorteert. De Limburgse steden en gemeenten horen immers tot de kampioenen van Vlaanderen als het om het sorteren gaat. Dankzij de inspanningen van de Tongenaar werd vorig jaar 73% van het huishoudelijk afval gerecycleerd, wat hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Hiervoor verdient de Tongerse burger een pluim. Maar u kent ons, we willen altijd beter, dit jaar werken we aan een stijging met maar liefst 5 %.

* Daarom werden een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd waardoor het het principe “de vervuiler betaalt” voorop komt te staan. Wie weinig afval aanbiedt en veel selecteert, wordt beloond. Wie zich daarentegen geen moeite getroost draagt daarvan ook de financiële gevolgen.

* Dankzij de verhoging van de prijs van de huisvuilzakken, de invoering van retributies op de ophaling van grofvuil en de retributie op de inzameling van groenafval, grofvuil en puin op het containerpark wordt er nu merkelijk minder afval ingezameld. En afval voorkomen is natuurlijk een hoofddoelstelling.

* Voor het klasse II afval – dat is afval van de huisvuilzak, grofvuil en gemeentevuil – is er een geschatte daling van meer dan 800 ton. Een indrukwekkend cijfer.

* Waar vorig jaar onze stad nog circa 148 kg restfractie per inwoner haalde (dit is alle afval van de huisvuilzak, het grofvuil, het gemeente- en het marktvuil) zal er dit jaar volgens onze prognoses een daling met 28 kg per inwoner zijn. En daarmee komen we ver onder de norm van 150 kg per inwoner die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid.

* Ook de invoering van retributies voor grofvuil, groenafval en puin op het containerpark heeft tot gevolg gehad dat er vanaf maart meer dan de helft minder groenafval en puin werd aangeleverd en circa 40 % minder grofvuil werd ingezameld.

Deze cijfers geven duidelijk dat het milieubewustzijn van de Tongenaar gegroeid is en dat er een positieve mentaliteitswijziging is gekomen.

En daaraan blijven we onverminderd voortwerken met tal van sensibiliseringsacties.

En de kers op de taart is uiteraard de uitreiking van de stedelijke milieuprijs. Ik geef voor een toelichting hierbij graag het woord aan mijn goede collega die het milieu een bijzonder warm hart toedraagt, daarom uw aandacht voor schepen van milieu, Hugo Biets."

 

(De volledige toespraak van burgemeester Carmen Willems vindt u op www.carmenwillems.be) 

 

PROVINCIE: Wat met het Limburgse gas?

 

Op 17 december 2007 door mij ingediende "Schriftelijke vraag" aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg:

 

Er is door de VITO 7 miljard m3 winbaar gas gevonden in de Limburgse ondergrond.

 

1) Wie is de eigenaar van dit gas?

 

2) Welke rechten kan de Provincie Limburg terzake doen gelden?

 

3) Welke initiatieven onderneemt of overweegt de Bestendige Deputatie in deze aangelegenheid?

 

FINANCIEN: Vergelijking Tongeren – Bilzen

 

Sommige Tongenaren zeggen me dat de belastingen in Bilzen (veel) lager zijn dan in Tongeren.

 

Daarom het volgende bericht over Bilzen uit "Het Belang van Limburg" van 21 december: "De personenbelasting blijft op 8,5 procent, de opcentiemen op 1.400. Ook de forfaitaire dienstenbelasting van 110 euro per gezin blijft." 

 

Ter vergelijking: Tongeren heeft een personenbelasting van 8,5 %, heeft 1.250 opcentiemen bedragen en een algemene milieubelasting van 70 euro per gezin (50 euro per gezin voor leefloners OCMW en daarmee gelijkgestelden).

 

FINANCIEN: Zeer lage onroerende voorheffing voor de Tongenaren

Gemeentelijke onroerende voorheffing 2008 per Zuidlimburgse gemeente:

Alken: 1.550 opcentiemen; Bilzen: 1.400; Borgloon: 1.700; Gingelom: 1.650; Heers: 1.600; Herstappe: 1.150; Hoeselt: 1.450; Kortessem: 1.500; Nieuwerkerken: 1.250; Riemst: 1.400; Sint-Truiden: 1.500; TONGEREN: 1.250; Voeren: 1.500; Wellen: 1.350. 

Gemeentelijke personenbelasting 2008:

Inzake gemeentelijke personenbelasting zit Tongeren op hetzelfde niveau als twee van de drie andere Zuidlimburgse steden: Bilzen: 8,5 %; Borgloon: 8,5 %; Sint-Truiden: 8,0 %; TONGEREN: 8,5 %.

Vijf van onze zeven buurgemeenten kennen een hogere of dezelfde personenbelasting als Tongeren: Bilzen: 8,5 %; Borgloon: 8,5 %; Heers: 7,5 %; Herstappe: 3,5 %; Hoeselt: 8,5 %; Kortessem: 9,0 %; Riemst: 9,0 %.

(Gegevens uit "Het Belang van Limburg" – 12 juli 2007 en 13 december 2007)

TONGEREN: Patrick Dewael minister!

 

Uitstekend nieuws voor Tongeren en Limburg! Want Patrick Dewael is opnieuw minister. Vrijdag legde de Tongerse burgemeester de eed af in handen van Koning Albert.

 

Patrick Dewael wordt opnieuw minister van Binnenlandse Zaken, ditmaal in de regering-Verhofstadt III.

 

Oprechte gelukwensen!

 

LEEFMILIEU: Prins Laurent reikte Milieuprijzen uit

 

In aanwezigheid van Prins Laurent werd vorige week vrijdag de Milieuprijs 2007 van de Stad Tongeren toegekend. Er werden dit jaar acht kandidaten genomineerd.  

 

Zes daarvan ontvingen voor hun buitengewone verdiensten voor natuur en milieu in 2007 een oorkonde, een boek over de steenuil (die door de stad Tongeren is geadopteerd als één van de Limburgse bedreigde diersoorten) en een waardebon van de Wereldwinkel. De laureaten hiervan werden het gezin Coelmont, de Freinetschool "De Mijlpaal" (Ambiorixtraat), landbouwer Jef Fagard, de Gemeentelijke Basisschool "Tumuli" (Koninksem), het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) en bakker Erik Vandooren.

 

De twee hoofdlaureaten en winnaars van de Milieuprijs 2007 werden de Basisschool "Merlijn" (Sacramentstraat) en de Scoutsgroep Sint-Servaes (Diets-Heur). Zij ontvingen uit handen van Prins Laurent en burgemeester Carmen Willems elk een diploma en een cheque ter waarde van 250 euro.