LEEFMILIEU: Ophalen van kerstdennen

Schepen Hugo Biets: “Reeds jaren wordt aan de Tongerse inwoner de mogelijkheid geboden om na de kerst- en nieuwjaarsperiode hun kerstden te laten ophalen. Ook in 2008 zal dat gebeuren. De inzameling zal gebeuren door een externe firma.”

Deze firma komt op de volgende data bij u langs:

– maandag 7 januari 2008 in de straten waar het huisvuil die dag wordt opgehaald;

– dinsdag 8 januari 2008 in de straten waar het huisvuil die dag wordt opgehaald;

– woensdag 9 januari 2008 in de straten waar het huisvuil die dag wordt opgehaald;

– donderdag 10 januari 2008 in de straten waar het huisvuil die dag wordt opgehaald;

– vrijdag 11 januari 2008 in de straten waar het huisvuil die dag wordt opgehaald.

Wel moet u alle ijzer, grond of versiering van de kerstden verwijderen. De den dient de avond voor de ophaling tegen de grens van de woning geplaatst. De firma komt slechts éénmaal langs: te laat buitengeplaatste dennen kunnen dus niet meer opgehaald worden.

Advertisements