BELASTINGEN: Tongeren verhoogt de belastingen NIET

Volgens de "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" stijgen de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing in de Vlaamse gemeenten gemiddeld van 1308 (in 2007) naar 1325 opcentiemen (in 2008).

(Informatie uit "Lokaal", VVSG-magazine, Nr 1 van januari 2008 – blz. 7)

 

Ter vergelijking: in Tongeren worden deze opcentiemen NIET verhoogd. In Tongeren betaalt u ook dit jaar 1250 opcentiemen: 75 minder dan in de gemiddelde Vlaamse stad of gemeente.

(Informatie van Hugo Biets, schepen van Financiën) 

DORPEN: Klare taal van burgemeester Carmen Willems

"Beste vrienden, ik heb misschien wat lang stil gestaan bij een aantal projecten die wij in het centrum van de stad ontwikkelen. Nochtans wordt de roep om aandacht voor de dorpen nooit zo goed ingewilligd als deze legislatuur. Ik moet ook eerlijk zeggen we hebben dan ook iemand in het college wiens roep voor de dorpen nooit verstild, we kunnen én willen er moeilijk om heen, en beste Hugo, beschouw dit aub voor één keer als een compliment.

 

Het is simpel we hebben maar liefst 240 km gemeentewegen meer dan een gemiddelde vergelijkbare gemeente. Dat is een historisch gegeven. Bovendien hebben diegenen die nu in de oppositie zitten jarenlang niets gedaan om de rioleringen en wegen op te waarderen. En dát, beste mensen, is een historisch feit. Daardoor moeten er nog altijd heel veel inspanningen gedaan worden om de dorpen van de nodige basisinfrastructuur te voorzien. Niet helemaal toevallig maar deze legislatuur staat de ganse Jekervallei op het programma, maar ook Piringen, Lauw en Overrepen volgen zo snel als mogelijk. En ook deze herinrichtingen gebeuren uiteraard met veel aandacht voor het historisch karakter van onze dorpskernen."

 

(Uittreksel uit de toespraak van burgmeester Carmen Willems tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Tongeren)

 

POLITIEK: Paasklokken? Of doodsklokken?

Een tweeledige staatsstructuur kan onmogelijk tot de communautaire pacificatie leiden waarnaar ieder zinnig mens, vandaag meer dan ooit, snakt. Tweeledigheid kan niet duurzaam zijn omdat ieder meningsverschil tussen de twee "partners" altijd weer kan escaleren tot een harde confrontatie. Het "oplossen" van die confrontatie moet dan telkens opnieuw afgekocht worden via het perfide systeem van het consumptiefederalisme. Dat systeem lukt zolang het federale niveau geld heeft om het te financieren. Wat vandaag dus niet meer het geval blijkt.

Wil men de Belgische federatie echt in stand houden, dan zou afgestapt moeten worden van de staatkundige Vlaams-Franstalige tweeledigheid. Niét door een Vlaams-Waals-Brusselse drieledigheid in de plaats te stellen, want dàt zou helemaal niets veranderen en dus helemaal niets oplossen. Wèl door een veel ruimere verscheidenheid van het land als grondslag te nemen: met als basis bijvoorbeeld de huidige provincies of bijvoorbeeld nieuw te vormen stadsgewesten.

Zulk meervoudig federalisme MAAKT echter geen enkele kans, want zulk meervoudig federalisme KRIJGT immers geen enkele kans. En dus gaan we lustig verder op weg naar het separatisme. Overigens keurig in navolging van de Octopuspolitici zelve die voor het uitoefenen van HUN job al sinds vele tientallen jaren kiezen voor separatisch georganiseerde politieke partijen zonder zelfs maar de geringste federale structuur.

Paasklokken op 23 maart voor het begin van een nieuwe regering? Doodsklokken voor het einde van een land zult u bedoelen!

Hugo Biets

(Dagblad "De Morgen" – 18 januari 2008)

LEEFMILIEU: Tongeren gebruikt milieuvriendelijk kopieerpapier

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets deelt mee: "De stad Tongeren gebruikt om te kopiëren het 'Double-A papier'. Dat wordt op een sociaal bewuste en milieuvriendelijke manier geproduceerd. Voor de productie van dit papier zijn er geen bestaande bomen uit natuurlijke bossen of regenwouden nodig, zoals die gebruikt worden door de conventionele pulp- en papierindustrie. En in plaats van gewone chlorine, gebruikt men het milieuvriendelijk ECF-proces (Elementary Chlorine Free) om de papierpulp te bleken."

Schepen Biets: "Op het gebied van het milieu neemt het bedrijf ‘Advance Agro' binnen de zeer milieuvervuilende papiersector een heel speciale positie in. Het bedrijf onttrekt voor de productie opzettelijk geen water van een nabij gelegen rivier. Maar maakt gebruik van een speciaal waterreservoir van 36 miljoen kubieke meter. Met dit reservoir wordt voor 100% voorzien in de waterbehoefte van het bedrijf. En het water wordt steeds gezuiverd en herbruikt. Het bedrijf voldoet trouwens aan de milieunorm ISO 14001 dat veel zegt over milieumanagement."

MILIEU: “Nacht van de Duisternis” te Piringen

Het stadsbestuur wil via de "Nacht van de Duisternis" de aandacht vestigen op het toenemende probleem van de lichthinder. De stedelijke milieudienst organiseert dit jaar deze "Nacht van de Duisternis" te Piringen op zaterdag 15 maart. Vanaf 20 uur (tot 23 uur) zal de straatverlichting er gedoofd worden en start er een begeleide avondwandeling. Die wordt afgesloten met een drankje bij Mariella (aangeboden door het stadsbestuur). Bij slecht weer is er een vervangprogramma, eveneens bij Mariella.

Ook de klemtoonverlichting op de Wallen en de OLV-basiliek zal n.a.v. de "Nacht van de Duisternis" gedoofd worden.

PROVINCIE: Minstens 100.000 bezoekers voor Tongers museum

Mijn goede vriend Gilbert Van Baelen, gedeputeerde voor Cultuur, laat weten
dat het vernieuwd Gallo-Romeins Museum te Tongeren in april 2009 zal openen.
Het provinciaal museum in onze stad wil jaarlijks minstens één grote
tentoonstelling en mikt naar 100.000 tot 150.000 bezoekers per jaar. "Op dit
ogenblik zijn we met 'Archie' een systeem aan het ontwerpen waarmee je met
een handcomputer het museum kan bezoeken", zegt Gilbert in "Het Laatste
Nieuws" van vrijdag 11 januari.