PROVINCIE: Vraag aan de bestendige deputatie

Donderdag stelde ik de volgende vraag aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg:

Enige tijd geleden ontving ik op dezelfde dag via De Post het tijdschrift "Milieu & Natuur" alsook het tijdschrift "Polsslag". Het betreft twee provinciale tijdschriften. Enkele dagen voordien had ik ook al het tijdschrift "Limburgs Erfgoed" ontvangen.
Graag zou ik volgende schriftelijke vraag stellen aan de Bestendige Deputatie:
Welke publicaties (tijdschriften) geeft de provincie uit + periodiciteit van elk tijdschrift + oplage van elk tijdschrift + kostprijs op jaarbasis per tijdschrift?
Hugo Biets, Provincieraadslid

Advertisements