PROVINCIE: Tegen groene fatwa op logistieke bedrijven

De fractie van Open Vld in de Limburgse provincieraad heeft met ongeloof
kennis genomen van het pleidooi van de Limburgse groenen om elke verdere
uitbouw in Limburg van de logistieke bedrijfssector stop te zetten.

Het is toch wel bijzonder gortig om het probleem van de overbelasting van de
E313 aan te grijpen om een groene fatwa uit te spreken over een van onze
belangrijkste, snelst groeiende en perspectief biedende economische
sectoren.

Wat de Limburgse afdeling van Groen! voorstelt is een schoolvoorbeeld van
het kind weggooien met het badwater. Dat gebeurt ten koste van de Limburgse
economie in het algemeen en ten koste van werkgelegenheid voor steeds meer
Limburgers in het bijzonder. En ook ten koste van de Limburgse natuur en het
Limburgse leefmilieu. Want dit soort extremisme minacht niet enkel de
werkgevende, werknemende en werkzoekende Limburgers, maar vloekt bovendien
ook met elke ernstige en eerlijke bekommernis voor natuur en milieu.

 

Advertisements