MILIEU: “Nacht van de Duisternis” te Piringen

Het stadsbestuur wil via de "Nacht van de Duisternis" de aandacht vestigen op het toenemende probleem van de lichthinder. De stedelijke milieudienst organiseert dit jaar deze "Nacht van de Duisternis" te Piringen op zaterdag 15 maart. Vanaf 20 uur (tot 23 uur) zal de straatverlichting er gedoofd worden en start er een begeleide avondwandeling. Die wordt afgesloten met een drankje bij Mariella (aangeboden door het stadsbestuur). Bij slecht weer is er een vervangprogramma, eveneens bij Mariella.

Ook de klemtoonverlichting op de Wallen en de OLV-basiliek zal n.a.v. de "Nacht van de Duisternis" gedoofd worden.

Advertisements