DORPEN: Klare taal van burgemeester Carmen Willems

"Beste vrienden, ik heb misschien wat lang stil gestaan bij een aantal projecten die wij in het centrum van de stad ontwikkelen. Nochtans wordt de roep om aandacht voor de dorpen nooit zo goed ingewilligd als deze legislatuur. Ik moet ook eerlijk zeggen we hebben dan ook iemand in het college wiens roep voor de dorpen nooit verstild, we kunnen én willen er moeilijk om heen, en beste Hugo, beschouw dit aub voor één keer als een compliment.

 

Het is simpel we hebben maar liefst 240 km gemeentewegen meer dan een gemiddelde vergelijkbare gemeente. Dat is een historisch gegeven. Bovendien hebben diegenen die nu in de oppositie zitten jarenlang niets gedaan om de rioleringen en wegen op te waarderen. En dát, beste mensen, is een historisch feit. Daardoor moeten er nog altijd heel veel inspanningen gedaan worden om de dorpen van de nodige basisinfrastructuur te voorzien. Niet helemaal toevallig maar deze legislatuur staat de ganse Jekervallei op het programma, maar ook Piringen, Lauw en Overrepen volgen zo snel als mogelijk. En ook deze herinrichtingen gebeuren uiteraard met veel aandacht voor het historisch karakter van onze dorpskernen."

 

(Uittreksel uit de toespraak van burgmeester Carmen Willems tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Tongeren)

 

Advertisements