BELASTINGEN: Tongeren verhoogt de belastingen NIET

Volgens de "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" stijgen de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing in de Vlaamse gemeenten gemiddeld van 1308 (in 2007) naar 1325 opcentiemen (in 2008).

(Informatie uit "Lokaal", VVSG-magazine, Nr 1 van januari 2008 – blz. 7)

 

Ter vergelijking: in Tongeren worden deze opcentiemen NIET verhoogd. In Tongeren betaalt u ook dit jaar 1250 opcentiemen: 75 minder dan in de gemiddelde Vlaamse stad of gemeente.

(Informatie van Hugo Biets, schepen van Financiën) 

Advertisements