PROVINCIE: Antwoord aan het Vlaams Belang

Geachte heer Beckers, Regiovoorzitter Vlaams Belang,

 

Ik las in uw bijdrage in de "Vlaams Belang Krant – Editie Tongeren" over het
aantal in 2007 gestelde schriftelijke vragen in de provincieraad:
"Sp.a-Spirit en Open-VLD sluiten de rij met respectievelijk 4 en 2 vragen."

 

Ik ben zo vrij op te merken dat ikzelf vorig jaar vier schriftelijke vragen
aan de bestendige deputatie heb gesteld:

 

  • 27 maart 2007: over de eventuele invoering van de zgn. kilometerheffing of
    het rekeningrijden
  • 6 september 2007: over de aanslepende vorming van een federale regering en
    de gevolgen daarvan voor Limburg
  • 16 november 2007: nogmaals over de aanslepende federale regeringsvorming en
    de gevolgen daarvan voor Limburg
  • 16 november 2007: over het aantal bouwpercelen in Limburg.

 

Ter vergelijking: ik lees in dezelfde bijdrage van u dat de zeven verkozenen
van het Vlaams Belang in 2006 samen negen schriftelijke vragen stelden.

 

Hugo Biets

 
Advertisements