BELASTINGEN: Brief aan Het Laatste Nieuws

Geachte redactie,

"Ten opzichte van 2000 zijn de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing met 31,4 % gestegen. Alleen Bree, Herstappe, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode zitten nog op hetzelfde niveau als acht jaar geleden", schrijft Het Laatste Nieuws van donderdag (editie Limburg).

 

Geef toe dat dit minstens de indruk wekt dat die gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing in Tongeren dus wel zullen gestegen zijn. Fout !  In Tongeren zijn die opcentiemen – net zoals de aanvullende personenbelasting – sinds 1996 nooit meer verhoogd. Die gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn in Tongeren enkele jaren geleden integendeel gedààld naar 1250.

 

Ik kijk uit naar een rechtzetting.

 

Hugo Biets, schepen van Financiën

Advertisements