PATRICK DEWAEL: Het recht op zelfbeschikking

"De tijdgeest keert zich tegen het individualisme, in het bijzonder tegen het recht op zelfbeschikking, dat nochtans beschouwd wordt als een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije decennia, in het bijzonder sinds het symbolische jaar 1968. Het is een tendens die erop neerkomt dat het individu opnieuw ondergeschikt moet worden gemaakt aan een groep, een traditie of een volksgemeenschap. Liberalen mogen dit niet laten gebeuren. We mogen de rechten en vrijheden, die producten zijn van de Verlichting en waarvoor onze voorouders zo gestreden hebben, niet te grabbel gooien. We moeten ons verzetten tegen het heroplevende paternalisme dat mensen hun keuzevrijheid ontzegt en waarin kritisch denken moet wijken voor volgzaamheid, gemanierdheid door geplogenheid, leergierigheid door onderworpenheid, individuele beoordeling door conformisme. De hedendaagse ayatollahs willen de mens opnieuw in hun mallen gieten."

 

(Patrick Dewael n.a.v. het verbieden door de Antwerpse CD&V-gedeputeerde Helsen van de tentoonstelling De Fenomenale Feminateek van Louis Paul Boon – februari 2008)

Advertisements