LANDBOUW: Subsidies voor landbouwers

Voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen kunnen landbouwers een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Informatie bij de heer Martijn Erkens van de VLM, tel. 011 / 29.87.55 -  martijn.erkens@vlm.be.

 

Voor aanplant en onderhoud van hoogstamboomgaarden kan men een subsidie bekomen van het Agentschap voor Landbouw. Het gaat om een premie van 4 euro per aangeplante boom gedurende 5 jaar. Men moet wel minstens 10 bomen aanplanten van erkende rassen. Men kan ook een premie van 2 euro krijgen per bestaande boom. Inlichtingen bij de heer Jos Ramaekers van de Nationale Boomgaardenstichting, tel. 012 / 39.10.36 – jos@boomgaardenstichting.be.

 

Wie zijn erf natuurvriendelijk wil inrichten kan voor advies hierover terecht bij mevrouw Nicole Vreys van de dienst Erfbeplanting van de provincie Limburg, tel. 011 / 23.74.48 – nvreys@limburg.be.

Advertisements