MILIEU: Stond er ooit een tankstation op uw eigendom?

Stond er ooit een tankstation op uw eigendom?

 

Dan kunt u nog tot en met 20 maart een aanvraag doen voor volledige financiele en praktische steun bij de sanering van uw verontreinigde bodem.

 

Schepen Hugo Biets : “Alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan, kunnen nu een dossier indienen bij de vzw BOFAS. Ook zij die een tankstation uitbaten of uitgebaat hebben, komen in aanmerking voor financiele tussenkomst van BOFAS. De vzw BOFAS verleent volledige financiele en operationele steun bij de sanering van verontreinigde bodems veroorzaakt door benzine en diesel. Deze steun is TIJDELIJK en EENMALIG: u moet uw dossier indienen ten laatste op 20 maart 2008. Anders draait u zelf op voor de kosten van de sanering.”

 

Voor meer info contacteert u best meteen BOFAS op het gratis nummer 0800-50 117 of www.bofas.be. Let wel : wees er snel bij (voor 21 maart).