DORPSBELANG: Kilometerheffing is anti-platteland

 

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) zegt dat de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens onrechtvaardig is voor wie niet anders kan dan met de eigen wagen naar het werk te gaan.

 

Ik ben het daar volkomen mee eens.

 

Het zullen immers vooral de mensen zijn die op het platteland wonen en die – bij gebrek aan aangepast openbaar vervoer – zonder auto gewoonweg niet op hun werk (en weer thuis) geraken. Het zullen dus  niet de (groot-)stedelingen maar vooral de mensen van de dorpen zijn die, in geval van het invoeren van deze kilometerheffing voor personenwagens, het gelag zullen betalen!