ONDERWIJS: Recordaantal leerlingen in gemeentelijke dorpsscholen van Tongeren

“Ieder jaar op 1 februari worden de leerlingen in alle Vlaamse scholen ter plaatse geteld door een afgevaardigde van de Vlaamse overheid (departement Onderwijs). Op 1 februari van dit jaar werden in de Tongerse gemeentescholen 804 leerlingen geteld. Dat is het hoogste aantal sinds 1997, het eerste jaar waarvan de gegevens over het leerlingenaantal in ons gemeentelijk onderwijs zijn bijgebleven.” Dat zegt Hugo Biets, schepen van Onderwijs.

 

Hierbij een overzicht van het totaal aantal leerlingen, telkens op 1 februari, in de gemeentescholen van Tongeren sinds 1997:

  1997    : 750
  1998    : 741
  1999    : 687
  2000    : 708
  2001    : 724
  2002    : 737
  2003    : 762
  2004    : 780
  2005    : 802
  2006    : 795
  2007    : 791
  2008    : 804.

   

Hugo Biets: “Tot en met 2000 was er ook nog een gemeentelijke kleuterschool te Ketsingen. En tot en met 2002 was er ook een gemeentelijke basisschool met lager onderwijs te Overrepen. De aantallen van Ketsingen en Overrepen zijn in bovenstaande cijfers opgenomen. De toename van het aantal leerlingen in het Tongerse gemeentelijke onderwijs zet zich dus door ondanks het verdwijnen van die twee scholen.”

 

Bij de 804 leerlingen die we op 1 februari telden, zijn 305 kleuters en 499 leerlingen van het lager onderwijs. Zij zijn als volgt verspreid over onze zes huidige scholen:

Henis           : 82 kleuters + 123 lager
Koninksem       : 42 + 66
Mal             : 60 + 90
Nerem           : 27 + 46
Piringen        : 0 + 48 (geen kleuterafdeling te Piringen)
Vreren          : 94 + 126.

 

“Het Tongerse gemeentelijke onderwijs houdt dus meer dan stand. Dat is op de eerste plaats de verdienste van onze directies, leerkrachten en de andere medewerkers. Maar ook van de ouderverenigingen en de schoolraden. Het betekent alvast een aansporing om verder werk te maken van de kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs en van de verbetering van de gemeentelijke scholeninfrastructuur.”  

 

28 februari 2008 – Hugo Biets, Schepen van Onderwijs