TONGEREN: Respect

ANDEREN vragen respect voor het "Compostela-verleden" van Tongeren.

 

WIJ vragen respect voor het verleden én voor de toekomst van Berg, Diets-Heur, Henis, Ketsingen, Koninksem, Lauw, Mal, Neerrepen, Nerem, Overrepen, Piringen, Riksingen, Rutten, ‘s Herenelderen, Sluizen, Vreren en Widooie.

Liberale kern Jekervallei:

– Sonja Milkers, raadslid OCMW, bestuurslid Open Vld Tongeren

– Marleen Dewallef, lid raad van bestuur Kinderparadijs, secretaris Liberale Vrouwen Tongeren

– Rony Swerts, partij- en fractiesecretaris Open Vld Tongeren

– Hugo Biets, schepen, provincieraadslid

BIBLIOTHEEK: Film voor 5de en 6de leerjaar

In het kader van de jaarlijkse jeugdboekenweek organiseert onze bibliotheek op maandag 10 maart om 13 uur in cultuurcentrum De Velinx de jeugdfilm "Bridge tot Terabithia", gebaseerd op de bestseller van Katherine Paterson.

 

Hugo Biets, schepen van Onderwijs en Bibliotheek: "We nodigen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van alle Tongerse scholen uit op deze Disneyfilm. De film vertelt over Jesse, een jongen die zich niet thuis voelt op school. Op een dag leert hij Leslie kennen en ondanks hun verschillen worden ze de beste vrienden. Op een dag ontdekken ze in het bos iets bijzonders…".

 

Inschrijven kan per mail tot maandag 25 februari bij liesbeth.lambrix@stadtongeren.be.

MILIEU: Stad organiseert week rond duurzaam bouwen

Samen met de stad Bilzen, de gemeente Riemst, de vzw Casa Calida, VELT en VIBE organiseren we van zondag 20 april tot en met zaterdag 26 april een week rond duurzaam bouwen. 

 

* Zondag 20 april: Strobalenroute met begeleid bezoek aan een aantal strobalenwoningen in Riemst en Tongeren.

* Maandag 21 april, 20 uur: infoavond "Water in de tuin" – gemeentehuis Riemst

* Dinsdag 22 april, 19.390 uur: infoavond "Elke dag ZONdag" – stadhuis Tongeren

* Woensdag 23 april, 20 uur: infoavond "Goed isoleren" – gemeentehuis Riemst

* Donderdag 24 april, 20 uur: infoavond "Hout gebruiken zonder chemische verduurzaming" – stadhuis Tongeren

* Vrijdag 25 april, 20 uur: infoavond "Passiefhuis, meer comfort met minder energie" – zaal Concordia Bilzen

* Zaterdag 26 april: Grote bouwadviesdag in cultuurcentrum De Kimpel te Bilzen met infostanden – planadvies – advies over (ver-)bouwen, leningen, enz. (Stebo) – workshops (hiervoor moet men vooraf inschrijven) – bezoek aan een passiefhuis.

 

Voor meer informatie over de verschillende adctiviteiten tijdens deze week rond duurzaam bouwen: milieudienst van de stad Tongeren, tel. 012 / 39.01.80 – nathalie.noens@stadtongeren.be.

MILIEU: Gratis compostcursus te Tongeren

Belangstelling om aan afvalpreventie te doen in de eigen tuin? Schrijf u dan in voor de compostcursus die de stad Tongeren in samenwerking met de afvalmaatschappij Limburg.net inricht. De drie halve lesdagen vinden plaats in het Praetorium (Maastrichterstraat 10), telkens van 9 tot 12 uur, en dit op zaterdag 10 mei, zaterdag 17 mei en zaterdag 24 mei (met bezoek aan het moestuincomplex te Riksingen).

 

Deze cursussen zijn gratis.

 

Meer informatie en inschrijvingen bij de milieudienst van de stad Tongeren, 012 / 39.01.80 – nathalie.noens@stadtongeren.be.

MILIEU: Moestuincomplex te Riksingen

De Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT) wil alle geïnteresseerde Tongenaren de kans geven om een moestuintje te beheren. VELT start met een moestuinproject langs de Riksingenstraat te Riksingen. het gaat om 14 individuele tuintjes, elk met een oppervlakte tussen 100 tot 130 m², waar iedere deelnemer zijn eigen groenten kan telen volgens de VELT-principes. Er bevindt zich op het perceel ook een gebouw voor het opbergen van het gereedschap. Voor VELT-leden is alles gratis. Niet-leden betalen een bijdrage van 20 euro per jaar. Meer informatie bij de heer Philip Droogmans, tel. 012 / 39.14.54.

 

Het stadsbestuur ondersteunt dit project.

LANDBOUW: Subsidies voor landbouwers

Voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen kunnen landbouwers een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Informatie bij de heer Martijn Erkens van de VLM, tel. 011 / 29.87.55 -  martijn.erkens@vlm.be.

 

Voor aanplant en onderhoud van hoogstamboomgaarden kan men een subsidie bekomen van het Agentschap voor Landbouw. Het gaat om een premie van 4 euro per aangeplante boom gedurende 5 jaar. Men moet wel minstens 10 bomen aanplanten van erkende rassen. Men kan ook een premie van 2 euro krijgen per bestaande boom. Inlichtingen bij de heer Jos Ramaekers van de Nationale Boomgaardenstichting, tel. 012 / 39.10.36 – jos@boomgaardenstichting.be.

 

Wie zijn erf natuurvriendelijk wil inrichten kan voor advies hierover terecht bij mevrouw Nicole Vreys van de dienst Erfbeplanting van de provincie Limburg, tel. 011 / 23.74.48 – nvreys@limburg.be.

PATRICK DEWAEL: Het recht op zelfbeschikking

"De tijdgeest keert zich tegen het individualisme, in het bijzonder tegen het recht op zelfbeschikking, dat nochtans beschouwd wordt als een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije decennia, in het bijzonder sinds het symbolische jaar 1968. Het is een tendens die erop neerkomt dat het individu opnieuw ondergeschikt moet worden gemaakt aan een groep, een traditie of een volksgemeenschap. Liberalen mogen dit niet laten gebeuren. We mogen de rechten en vrijheden, die producten zijn van de Verlichting en waarvoor onze voorouders zo gestreden hebben, niet te grabbel gooien. We moeten ons verzetten tegen het heroplevende paternalisme dat mensen hun keuzevrijheid ontzegt en waarin kritisch denken moet wijken voor volgzaamheid, gemanierdheid door geplogenheid, leergierigheid door onderworpenheid, individuele beoordeling door conformisme. De hedendaagse ayatollahs willen de mens opnieuw in hun mallen gieten."

 

(Patrick Dewael n.a.v. het verbieden door de Antwerpse CD&V-gedeputeerde Helsen van de tentoonstelling De Fenomenale Feminateek van Louis Paul Boon – februari 2008)