“TONGEREN HERDENKT VOLKSVRIEND”

 

De Ambiorixstad opent vandaag (donderdag) op het stadhuis een rouwregister voor schepen Marcel Engelborghs, die zich dinsdag, even na 21 uur, in Leuven liet euthanaseren.
Sinds hij in onze krant van 27 oktober 2007 in een groot interview wereldkundig maakte dat hij ongeneeslijk ziek was en zich zou laten euthanaseren, was Open Vld-schepen Marcel Engelborghs uit Tongeren niet meer uit de pers weg te slaan. Typerend voor de sympathieke volksjongen was dat hij dat niet ter eigen eer en glorie deed, wel om euthanasie meer bespreekbaar te maken. “Dat zou me gelukkig maken”, zei hij in dat grote interview. Dat hij dat meende, bleek maandagavond, 48 uur voor zijn dood, toen hij op L1 – de Nederlandse TV Limburg – met de Nederlandse hulpbisschop Everard De Jong debatteerde over Euthanasie.

Afscheidstekst

Maandagvoormiddag meldde hij op het schepencollege dat hij “niet meer zou komen”. Hij bedankte zijn collega-schepenen en vroeg hen “zich verder in te zetten voor de burgers”. Marcel Engelborghs stapte een laatste keer naar zijn bureau, liet zijn collega’s verweesd achter. Zij beseften dat het voor Marcel genoeg was geweest, dat zijn levenskwaliteit niet meer beantwoordde aan datgene wat hij ervan verwachtte en dat het moment gekomen was om definitief afscheid te nemen. Van zijn collega’s, zijn vele vrienden, zijn stamkroeg Au Phare, zijn geboortestad… zijn leven.

Hoewel de populaire Tongenaar geen afscheidsviering wilde, heeft titelvoerend burgemeester Patrick Dewael hem die namiddag nog een tekst voorgelezen die hij op het afscheidskaartje van zijn vriend wilde laten drukken. De tekst eert de levenslust en positiviteit van Marcel Engelborghs, en uit de bewondering die zoveel Tongenaren voor hem hebben, zeker tijdens die laatste moeilijke maanden. Intimi vertellen dat Marcel Engelborghs zei “vereerd te zijn dat zo’n grote meneer zoiets over hem had geschreven.”
Het afscheidsprentje met foto en de tekst van Patrick Dewael kan vanaf vandaag op het stadhuis worden afgehaald. Wie dat wil kan het rouwregister tekenen.

Last taxi

Dinsdag is Marcel Engelborghs dan per taxi naar het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven gereden. Iets over 21 uur hebben de dokters de Tongenaar laten inslapen. Er stond niemand aan zijn sterfbed, want dat was zijn uitdrukkelijke wens. “Ik wil de mensen geen verdriet aandoen”, zei hij in dat eerste interview. Een mooi voornemen, al is hij daar helaas niet in geslaagd, want de Ambiorixstad treurt om het verlies van zijn volksvriend.

(Uit Het Belang van Limburg)

Advertisements