LIMBURG: Vraag aan de deputatie over samenwerking Antwerpen-Luik

Ik stelde vandaag als provincieraadslid volgende vragen aan de bestendige deputatie van onze provincie over de zopas aangekondigde samenwerking op logistiek vlak tussen de havens van Antwerpen en Luik.

 

Het agentschap Belga meldde op maandag 10 maart 2008 dat de havens van Antwerpen en Luik hun samenwerking wensen uit te bouwen om een Europese grootmacht te worden op logistiek vlak. Luik en Antwerpen zien zichzelf als natuurlijke partners. Door het Albertkanaal is er een goed uitgebouwde transportroute tussen beide havensteden. Beide havenbesturen spreken van een verregaande logistieke integratie. Op termijn moet de as Antwerpen-Luik volgens hen uitgroeien tot een "Logistics Valley" met Europese allure.

 

1) Hoe kijkt de bestendige deputatie aan tegen dergelijke samenwerking van de havens van Antwerpen en Luik en met name tegen zulke "Logistics Valley" die zich dan toch in grote mate in Limburg zal situeren?

 

2) In welke mate doorkruist of verrijkt dit Antwerps-Luikse initiatief het beleid van de bestendige deputatie m.b.t. de logistieke ontwikkeling van Limburg?

 

3) Hoe ziet de bestendige deputatie de plaats en rol van Limburg in deze samenwerking?

 

4) Is de bestendige deputatie reeds op een of andere wijze betrokken bij dit overleg tussen Antwerpen en Luik? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, welke initiatieven overweegt de bestendige deputatie om bij dit overleg betrokken te worden?

Advertisements