PROVINCIE: Wat met de Limburgse universiteit en hogescholen?…

Schriftelijke vraag aan de bestendige deputatie, ingediend op maandag

17 maart 2008 door Hugo Biets, provincieraadslid

 

De recente berichten rond de samenwerking van de Universiteit Hasselt met de Katholieke Universiteit Leuven wekken een aantal vragen; vooral omdat de in deze samenwerkingsovereenkomst voorziene nieuwe studierichtingen voor Limburg op weerstand blijken te stuiten van de andere Vlaamse universiteiten en ook van de Vlaamse minister van Onderwijs. Die weerstand is kennelijk gebaseerd op eerder gemaakte afspraken m.b.t. het universitair onderwijs in Vlaanderen.

 

– Zijn die afspraken eertijds ook door de Universiteit Hasselt en/of door de Associatie Limburg onderschreven?

 

– Is er, met het oog op het toch bekomen van nieuwe studierichtingen in Limburg, door de Associatie Limburg, door één of meer van de partners in die associatie, of door de KUL overleg gepleegd met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten?

 

– Zo ja, met welk resultaat?

 

– Zo ja, was de deputatie of een andere Limburgse provinciale instantie bij zulk overleg betrokken of hiervan althans op de hoogte?

 

– Indien er hierover géén overleg heeft plaatsvonden met de minister en/of met de andere Vlaamse universiteiten, of indien dat overleg niet leidde tot een herziening van de eerdere afspraken rond het universitair onderwijs in Vlaanderen, waarom wordt dan toch een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die clausules inhoudt die dus regelrecht lijken in te druisen tegen de eerdere afspraken op Vlaams vlak?

 

– Wat staat er te gebeuren met die samenwerking Hasselt-Leuven indien er inderdaad geen nieuwe studierichtingen naar Limburg zouden komen? Vervalt die samenwerking dan?

 

– En wat tenslotte met de bepaling in de samenwerkingsovereenkomst dat (ik citeer) “de twee universiteiten (Hasselt en Leuven) elkaars preferentiële partners zijn. Ze zullen pas met andere universiteiten kunnen samenwerken na wederzijds akkoord.” (Einde citaat)?

 

– Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

 

– Wat betekent dat concreet voor de inter-Limburgse samenwerking van Hasselt en Maastricht en wat betekent dat concreet voor de tUL? 

 

Hugo Biets
provincieraadslid