DAAROM liberaal!

Uittreksel uit "Het geweten van het liberalisme is opgestaan", toespraak van Mathias De Clercq

 

"Liberalen willen dat elke mens zoveel mogelijk de kans heeft om zelf over zijn of haar leven te beschikken. Wij willen dat mensen voor zichzelf keuzes kunnen maken en dat die niet bepaald worden door paternalistische groepen of anonieme collectiviteiten. Maar wie opkomt voor het recht op zelfbeschikking van elke mens moet ook opkomen voor datzelfde recht voor andere mensen die vaak kansloos zijn.

 

Net in die zin zijn liberalen voorstander van een sterke overheid, met veel aandacht voor ondermeer onderwijs, een sterke sociale zekerheid en het milieu. Wat onderwijs betreft is het evident dat de overheid moet zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en liefst zo neutraal mogelijk onderwijs, zodat afgestudeerden uiteindelijk zelf verantwoorde keuzes kunnen maken. Wat sociale zekerheid betreft zijn ware liberalen voorstander van een sterke sociale zekerheid zodat ouderen, zieken, gehandicapten en werklozen de mogelijkheid hebben om ook invulling te geven aan hun eigen levensplan. Wat milieu betreft moet de overheid ingrijpen om het recht op zelfbeschikking ook mogelijk te maken voor de toekomstige generaties.

 

Het zijn maar enkele voorbeelden van de sociale component van het liberalisme die in schril contrast staan met zogenaamd neoliberale, libertarische of populistische ideeën die de overheid willen verpulveren. Mijn stelling is dat een overheid noodzakelijk is om de vrijheid van mensen te garanderen.

 

In die zin volg ik de uitspraak van Henri Lacordaire: ‘Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui affranchit!’ We hebben dus een overheid nodig willen we van onze vrijheid kunnen genieten."

 

Mathias De Clercq

Schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand te Gent

Voorzitter van het Centrum Emile Flamant

 

(De volledige toespraak van Mathias De Clercq vindt u op www.mathiasdeclercq.be)