LEEFMILIEU: Stop de pesticiden

 

Milieuschepen Hugo Biets doet een oproep om samen met de Vlaamse overheid het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten.

 

Biets: “Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen. Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen."

 

"Iedereen kan een steentje bijdragen. Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het klein gevaarlijk afval onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet meer gebruikt. Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats op het containerpark brengen. Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu.”

    

(Uit Het Belang van Limburg van 25 maart 2008)