PROVINCIE: Limburg herdenkt volgend jaar de noodlottige scheiding van 1839

Mijn vraag

Van: Biets Hugo
Verzonden: 18februari 2008
Aan: kabgrif@limburg.be
onderwerp: schriftelijke vraag – Herdenking 1839

 

Mevrouw de provinciegriffier

 

Ik wens volgende schriftelijke vraag in te dienen.

Volgend jaar zal het precies 170 jaar geleden zijn dat de noodlottige verdeling van Limburg tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden bezegeld werd door de ondertekening, op 29 april 1839 naar ik meen, van het Traktaat der XXIV Artikelen.

 

Graag vernam ik of het provinciebestuur enige plechtigheid (een “festiviteit” lijkt mij in dit geval volkomen
misplaatst) overweegt naar aanleiding van deze verjaring.

Mag ik een plechtige gemeenschappelijke vergadering van de Provinciale Staten en de Provincieraad suggereren, met deelname ook van alle danmalige Limburgse ministers en parlementsleden, in het teken van de noodzakelijke samenwerking van “beide Limburgen” en alle Limburgers in Euregionaal en Europees perspectief ?

 

Oprechte groeten

get. Hugo Biets

 

————————————————————–

 

Antwoord van de bestendige deputatie

2008-04-17

De heer Hugo BIETS
provincieraadslid
Kleinveldstraat 20
3700 TONGEREN

 

Geachte heer

Betreft: schriftelijke vraag – herdenking 1839

 

Uw schriftelijke vraag d.d. 18 februari 2008 betreffende in rand vermelde aangelegenheid kunnen wij u meedelen dat de herdenking van de 170ste verjaardag van de scheiding van beide Limburgen niet onopgemerkt zal voorbijgaan.

 

Binnen het provinciebestuur zal eerstdaags een werkgeroep opgericht worden die directie-overschrijdend de mogelijkheden onderzoekt en uitwerkt. Daarnaast is er ook bestuurlijk en ambtelijk overleg voorzien met de provincie Nederlands-Limburg.

 

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij

 

met vriendelijke groeten
namens de deputatie

get. Renata Camps                                                       get. Sylvain Sleypen
provinciegriffier                                                           gedeputeerde

Advertisements