FINANCIEN: Schepencollege pakt dreigend pensioenprobleem resoluut aan

Op voorstel van schepen van Financiën Hugo Biets heeft het Tongerse schepencollege beslist om aan het bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius voor te stellen uit de Tongerse stedelijke pensioenkas te treden.

 

Hugo Biets: “De stedelijke pensioenkas wordt gespijsd met de pensioenbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden van de stad Tongeren, het OCMW Tongeren en de personeelsleden van het Vesaliusziekenhuis die eertijds – voor de ziekenfusie – vastbenoemd zijn geworden door het Tongerse OCMW. Anderzijds worden de pensioenen van deze vastbenoemden ook betaald door die stedelijke pensioenkas. Probleem is dat het Vesaliusziekenhuis sinds de fusie in 1991 niemand meer heeft benoemd. Dat betekent dat er dus sinds de fusie geen enkele nieuwe, bijkomende pensioenbijdrage in de stedelijke pensioenkas is terechtgekomen. Terwijl Vesalius vandaag nog 128 personeelsleden telt die eertijds door het Tongerse OCMW vastbenoemd zijn geworden en die, één na één, de pensioenleeftijd bereiken; vanaf dat ogenblik dienen zij uiteraard levenslang hun maandelijks pensioen te ontvangen uit de stedelijke pensioenkas. Concreet: enerzijds geen nieuwe ontvangsten vanuit Vesalius voor de pensioenkas en anderzijds steeds meer door de pensioenkas te betalen pensioenuitkeringen. Natuurlijk wordt dat een onhoudbare situatie. Het laten aanslepen van zulke toestand zou er op termijn onvermijdelijk toe leiden dat de betaling van de pensioenen aan alle rechthebbenden, ook aan personeelsleden van de stad en van het OCMW, niet langer door de stedelijke pensioenkas zou kunnen gebeuren.”

 

Vandaar dat het Tongerse schepencollege nu, overigens na overleg met het ziekenhuis, aan het Vesaliusziekenhuis voorstelt om uit de stedelijke Tongerse pensioenkas te treden.

 

“Het gaat om 20 reeds gepensioneerde personeelsleden van het ziekenhuis en om 128 personeelsleden die nog niet gepensioneerd zijn en waarvoor totnogtoe door Vesalius steeds pensioenbijdragen zijn betaald aan onze pensioenkas. Om die laatste reden geven we het ziekenhuis uit de reserves van onze stedelijke pensioenkas een bedrag mee van 2.024.249 euro.”

 

“We wachten nu op het officiële akkoord van het ziekenhuisbestuur met betrekking tot dit voorstel, dat overigens de best denkbare oplossing is voor alle betrokken personen en instanties, waarna we onmiddellijk kunnen overgaan tot deze hervorming.”

 

30 april 2008

Advertisements