Bevoegdheden van de Open Vld’ers in het schepencollege

 

Vandaag nam het schepencollege, dat voor het eerst sinds het overlijden van Marcel Engelborghs weer voltallig kon vergaderen, kennis van de bevoegdheden van de vier Open Vld-leden van het schepencollege.

 

* Carmen Willems, burgemeester:

-bevoegdheden: voorzitter schepencollege, hoofd politie, voorzitter politieraad, brandweer, toezicht OCMW, kerkfabrieken, veiligheid, openbare orde, verkeer en signalisatie, mobiliteit, personeel, syndicaal overleg, burgerlijke stand, stadsontwikkeling, autonoom stadsbedrijf, parkeerbeleid, industrieterreinen (samen met de schepen van economie), pers en informatie, ombudsdienst, waterregie, archief, erfgoedbeleid, feestelijkheden

 

* Christiane Thys, schepen:

-bevoegdheden: toerisme, cultuur, onhygiëne, vaderlandslievende verenigingen, bibliotheek

 

* Hugo Biets, schepen:

-bevoegdheden: financiën, begroting, onderwijs, leefmilieu, landbouw, natuur, patrimoniumregie, buitenschoolse kinderopvang (samen met de schepen van jeugd), ruilverkaveling

 

* Guy Schiepers, schepen:

-bevoegdheden: openbare werken, gebouwen, technische dienst, nutsmaatschappijen, toegankelijkheid, toezicht ziekenhuis, woonbeleid, leegstand, administratieve vereenvoudiging, dierenwelzijn.

Advertisements