LEEFMILIEU: Stadsbestuur kiest voor duurzaam beleid

De stad Tongeren kiest ondubbelzinnig voor een duurzaam beleid.

Schepen Hugo Biets: “Een duurzaam beleid heeft de ambitie tegemoet te komen aan de noden van de huidige generatie zonder de mogelijkheden in het gedrang te brengen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.”

Daarom sloot het stadsbestuur zopas een samenwerkingovereenkomst af met de Vlaamse overheid voor de volgende zes jaar. Daarin engageert het stadsbestuur zich om allerlei acties te ondernemen op het vlak van de duurzaamheid en dit met betrekking tot volgende thema’s:

 
-algemeen: werking van milieuraad, gemeentelijke milieudienst, duurzaamheidsambtenaar
-afval (composteren, selectieve inzameling,…)
-milieuverantwoord productgebruik (FSC-hout, Copro-gekeurd breekpuin,…)
-water (pesticidenreductie, subsidies,…)
-hinder (Nacht van de Duisternis,…),
-energie (energieboekhouding, zonne-energie,…),
-mobiliteit (Met Belgerinkel naar de Winkel, autoluwe schooldag,….),
-natuur (bermbeheer, dag van het park,…),
-bodem en duurzame ontwikkeling (duurzaam bouwen,…).

“Eén van de belangrijke items van ons beleidsplan 2007-2012 was en blijft immers van Tongeren een duurzame stad te kunnen maken”, aldus burgemeester Carmen Willems.

Advertisements