JEKERVALLEI: Belangrijke werken in Mal-Sluizen en Nerem-Vreren

De stad Tongeren zet het licht op groen voor ingrijpende werken in Mal-Sluizen, en voor het opstarten van alvast de eerste fase van soortgelijke werken in Nerem-Vreren.

Schepen van milieu Hugo Biets: "Het gaat in feite om twee soorten werken. Op de eerste plaats het aanleggen van een collector die het afvalwater verzamelt en dat via een grote buis – een collector – afvoert naar het waterzuiveringsstation te Mal. Natuurlijk vooral een uiterst belangrijk milieudossier. Aquafin is de bouwheer voor het project van die collector. Daarnaast gaat het om zogenaamde omgevingswerken: het stadsbestuur wil van de aanleg van de collector gebruik maken om ook een aantal herinrichtings- en verfraaiingswerken uit te voeren langs de straten waar die collector zal gelegd wordt."

 

Burgemeester Carmen Willems: "Mal en Sluizen komen om technische redenen het eerst aan de beurt. De stad Tongeren komt tussen voor 2.129.284,94 euro. Dat gaat om wegenwerken en herinrichtingswerken in de volgende straten : Keerstraat, Neremsbroek, Neremsplein, Tweemolenstraat, Koninginnestraat, Bijstraat, Kerkedries, Waterkasteelstraat, Waterstraat, Sluizerbroek, Sluizermolenweg en aan de toegangsweg aan het zuiveringsstation."

 

"Maar ook wat Nerem en Vreren aangaat, is het project van de collector inmiddels door Aquafin aanbesteed. Het schepencollege heeft daarom beslist om, indien het kan, ook daar dit jaar al te starten met een eerste, kleinere fase van de omgevingswerken die gefinancierd worden door de stad Tongeren. Als dat echter niet haalbaar zou blijken, wordt met het geheel der werken in Nerem-Vreren in elk geval gestart in 2009."

Advertisements